Powiat Gniezno - miejsce godne inwestycji
Powrót

Krok 3 - Urząd SkarbowyInformacje o fakcie zarejestrowania działalności gospodarczej urząd skarbowy otrzymuje z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Jakie dane są przekazywane do Urzędu Skarbowego?

 • nazwisko, imiona, imiona rodziców
 • data i miejsce urodzenia
 • płeć
 • nazwisko rodowe
 • obywatelstwo lub obywatelstwa
 • adres miejsca zamieszkania
 • adres miejsca zameldowania na pobyt stały lub czasowy
 • rodzaj i numer dowodu tożsamości
 • numer ewidencyjny PESEL
 • forma opodatkowania
 • miejsce przechowywania dokumentacji rachunkowej
 • informacje dotyczące działalności gospodarczej (rodzaje, miejsca)
 • cała część CEIDG-RB

Należy samodzielnie dokonać wyboru w kwestii formy opodatkowania. Przedsiębiorca ma do wyboru trzy formy:

 • karta podatkowa
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
 • podatkowa księga przychodów i rozchodów

Osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą ma możliwość wyboru czy chce być podatnikiem VAT, czy nie (niektórzy przedsiębiorcy nie mają możliwości wyboru i w momencie założenia działalności gospodarczej stają się podatnikami VAT) .
W związku z tym w przypadku gdy podatnik chce dokonać rejestracji jako podatnik VAT konieczne jest złożenie w urzędzie skarbowym zgłoszenie rejestracyjne VAT-R. Zgłoszenie rejestracyjne VAT-R zostaje potwierdzone przez naczelnika urzędu skarbowego na druku VAT-S. Wówczas pobiera się za to opłatę w wysokości 170,00 PLN.

Kontakt
URZĄD SKARBOWY W GNIEŹNIE,

UL. SPICHRZOWA 4, 62-200 GNIEZNO
tel. 0-61 423-77-00

 Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości

Promocja najlepszych podmiotów gospodarczych, upowszechnianie pozytywnych wzorców oraz budowanie prestiżu i wiarygodności lokalnej gospodarki to najważniejsze cele konkursu gospodarczego „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości"

więcej...
 Punkt wspierania biznesu

Punkt Wspierania Biznesu działa w strukturach gnieźnieńskiego starostwa powiatowego, w ramach Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji.

więcej...
 Jak założyć firmę?

Od 01 lipca 2011r., obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz wniosku do rejestracji działalności gospodarczej CEIDG-1, który zastąpił dotychczasowy formularz EDG-1.

więcej...
 Instytucje otoczenia biznesu

Instytucje otoczenia biznesu

więcej...
 Baza instytucji!

Wyszukaj instytucję na terenie powiatu gnieźnieńskiego.

więcej...
Kalkulator walut
Przelicz:

na


Czas na świecie