Powiat Gniezno - miejsce godne inwestycji
Powrót

Informacje dodatkoweZawieszenie działalności gospodarczej

Przedsiębiorca, który zamierza zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej zobowiązany jest w urzędzie gminy zgłosić ten fakt na wniosku CEIDG-1 lub w formie elektronicznej na stronie internetowej CEIDG. Następnie CEIDG informację dotyczącą zawieszenia działalności przekazuje do urzędu skarbowego i do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Ważne
Przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników, może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 1 miesiąca do 24 miesięcy! Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia złożenia wniosku i trwa do dnia, w którym złożony zostanie wniosek o wznowienie działalności gospodarczej.
W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników.
W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej!

Zgłoszenie informacji o zawieszeniu wykonywania działalności jest zwolnione z opłaty.

Wznowienie działalności gospodarczej

Prowadzenie działalności gospodarczej, która wcześniej została zawieszona może zostać wznowione w wyniku zgłoszenia tego faktu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w urzędzie gminy za pomocą formularza CEIDG-1 lub też elektronicznie na stronie internetowej CEIDG.
CEIDG przekaże tą informację do ZUS-u, który na podstawie zgłoszenia przygotuje dokumenty ubezpieczeniowe.
Zarówno w sytuacji zawieszenia, jak i wznowienia działalności ZUS listownie przesyła do przedsiębiorcy informacje o sporządzonych dokumentach.

Zgłoszenie informacji o wznowieniu wykonywania działalności jest zwolnione opłat.

 Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości

Promocja najlepszych podmiotów gospodarczych, upowszechnianie pozytywnych wzorców oraz budowanie prestiżu i wiarygodności lokalnej gospodarki to najważniejsze cele konkursu gospodarczego „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości"

więcej...
 Punkt wspierania biznesu

Punkt Wspierania Biznesu działa w strukturach gnieźnieńskiego starostwa powiatowego, w ramach Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji.

więcej...
 Jak założyć firmę?

Od 01 lipca 2011r., obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz wniosku do rejestracji działalności gospodarczej CEIDG-1, który zastąpił dotychczasowy formularz EDG-1.

więcej...
 Instytucje otoczenia biznesu

Instytucje otoczenia biznesu

więcej...
 Baza instytucji!

Wyszukaj instytucję na terenie powiatu gnieźnieńskiego.

więcej...
Kalkulator walut
Przelicz:

na


Czas na świecie