Powiat Gniezno - miejsce godne inwestycji
Powrót

Wznowienie działalnościZa dzień wznowienia działalności gospodarczej uznaje się dzień złożenia Wniosku EDG-1 o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej (dzień wizyty przedsiębiorcy w Urzędzie).

UWAGA!
W przypadku wznowienia działalności gospodarczej ZUS jest zobowiązany sporządzić w imieniu ubezpieczonego dokument zgłoszeniowy ZUS ZUA/ZZA o ile nie wystąpiły zmiany związane z podleganiem ubezpieczeniom w trakcie zawieszonej działalności.
Niezgłoszenie informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej przed upływem okresu 24 miesięcy od dnia zgłoszenia informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej skutkuje wykreśleniem wpisu z ewidencji działalności gospodarczej (art. 7e ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej).

Zgłoszenie informacji o wznowieniu wykonywania działalności jest zwolnione opłat.

 Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości

Promocja najlepszych podmiotów gospodarczych, upowszechnianie pozytywnych wzorców oraz budowanie prestiżu i wiarygodności lokalnej gospodarki to najważniejsze cele konkursu gospodarczego „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości"

więcej...
 Punkt wspierania biznesu

Punkt Wspierania Biznesu działa w strukturach gnieźnieńskiego starostwa powiatowego, w ramach Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji.

więcej...
 Jak założyć firmę?

Od 01 lipca 2011r., obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz wniosku do rejestracji działalności gospodarczej CEIDG-1, który zastąpił dotychczasowy formularz EDG-1.

więcej...
 Instytucje otoczenia biznesu

Instytucje otoczenia biznesu

więcej...
 Baza instytucji!

Wyszukaj instytucję na terenie powiatu gnieźnieńskiego.

więcej...
Kalkulator walut
Przelicz:

na


Czas na świecie