Powiat Gniezno - miejsce godne inwestycji
Powrót

Likwidacja działalności gospodarczejW sytuacji, gdy przedsiębiorca chce dokonać likwidacji prowadzonej działalności musi zgłosić ten fakt wypełniając wniosek EDG-1 w Wydziale Działalności Gospodarczej.
Przedsiębiorca jest zobowiązany do złożenia wniosku o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej w terminie 14 dni od daty faktycznego zaprzestania prowadzenia działalności. Organ ewidencyjny z urzędu przekazuje informacje o wykreśleniu działalności do urzędu skarbowego, statystycznego oraz właściwej jednostki terenowej ZUS lub centrali KRUS w terminie 14 dni od momentu, w którym decyzja w tym zakresie stała się ostateczna. Przedsiębiorca jednak ma obowiązek również zawiadomić urząd skarbowy i ZUS lub KRUS o likwidacji swojej działalności.

Zawiadomienie do urzędu statystycznego o likwidacji działalności gospodarczej przedsiębiorca ma obowiązek złożyć w terminie 14 dni od daty zaprzestania prowadzenia działalności (tylko w przypadku spółki cywilnej). W tym zakresie musi wypełnić formularz RG-2.

Fakt zakończenia działalności gospodarczej musi zostać zgłoszony również w urzędzie skarbowym. W tym zakresie należy wypełnić formularz NIP-3. Jeśli chodzi o spółkę cywilną, należy złożyć formularz NIP-3 (w odniesieniu do wspólników) oraz NIP-2 (w odniesieniu do samej spółki cywilnej). Likwidacja działalności gospodarczej pociąga za sobą również obowiązek w zakresie aktualizacji zgłoszenia VAT. Przedsiębiorca winien złożyć u właściwego naczelnika urzędu skarbowego wypełniony formularz VAT-Z.

Zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej powinno być zgłoszone również do ZUS. W terminie 14 dni przedsiębiorca winien złożyć w ZUS wypełniony formularz ZUS ZWPA. Z kolei zgłoszenie wyrejestrowania z ubezpieczeń należy złożyć w terminie 7 dni na formularzu ZUS ZWUA.

Ważne!
Na przedsiębiorcy, który zatrudniał pracowników ciąży dodatkowo obowiązek powiadomienia o likwidacji działalności Państwowej Inspekcji Pracy oraz SANEPID-u. Zawiadomienie należy zgłosić w terminie 30 dni od daty, w której przedsiębiorca zaprzestał zatrudniania pracowników. Zgłoszenie informacji o zaprzestaniu wykonywania działalności jest zwolnione z opłat.

 Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości

Promocja najlepszych podmiotów gospodarczych, upowszechnianie pozytywnych wzorców oraz budowanie prestiżu i wiarygodności lokalnej gospodarki to najważniejsze cele konkursu gospodarczego „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości"

więcej...
 Punkt wspierania biznesu

Punkt Wspierania Biznesu działa w strukturach gnieźnieńskiego starostwa powiatowego, w ramach Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji.

więcej...
 Jak założyć firmę?

Od 01 lipca 2011r., obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz wniosku do rejestracji działalności gospodarczej CEIDG-1, który zastąpił dotychczasowy formularz EDG-1.

więcej...
 Instytucje otoczenia biznesu

Instytucje otoczenia biznesu

więcej...
 Baza instytucji!

Wyszukaj instytucję na terenie powiatu gnieźnieńskiego.

więcej...
Kalkulator walut
Przelicz:

na


Czas na świecie