Powiat Gniezno - miejsce godne inwestycji
Powrót

Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno – Menedżerska „MileniumGnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno – Menedżerska “Milenium” funkcjonuje na gnieźnieńskim rynku szkolnictwa wyższego od 2003 roku. Wśród różnorodnej oferty uczelni na uwagę zasługuje Akademickie Gimnazjum „Milenium”, które zainaugurowało swoją działalność 1 września 2010 roku. Celem placówki jest takie wykształcenie ucznia, aby miał dobrze ugruntowaną wiedzę oraz opanowane niezbędne umiejętności potrzebne do sprawnego funkcjonowania w życiu i rzeczywistości szkolnej. Oferta szkoły adresowana jest do młodzieży ambitnej, dostrzegającej wartość edukacji, chcącej rozwijać swoje zainteresowania. Zajęcia prowadzone są przez doświadczoną kadrę pedagogiczną, w doskonałych warunkach lokalowych wyposażonych w wysokiej klasy sprzęt multimedialny i audiowizualny, w małych oddziałach zapewniających nie tylko kameralną atmosferę, ale przede wszystkim gwarantujących bezpieczeństwo. Ponadto, swoim uczniom szkoła proponuje atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne, koła zainteresowań, zajęcia artystyczne, wycieczki, a rodzicom zapewnia ścisłą współpracę umożliwiającą bieżące sprawdzanie postępów w nauce i frekwencji uczniów oraz gwarantuje niewysokie i niezmienne czesne.

Adres:
ul. Pstrowskiego 3a
62-200 Gniezno
tel.: (061) 425-75-70
fax: (061) 425-53-54
gniezno@milenium.edu.pl
www.milenium.edu.pl

  Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości

Promocja najlepszych podmiotów gospodarczych, upowszechnianie pozytywnych wzorców oraz budowanie prestiżu i wiarygodności lokalnej gospodarki to najważniejsze cele konkursu gospodarczego „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości"

więcej...
 Punkt wspierania biznesu

Punkt Wspierania Biznesu działa w strukturach gnieźnieńskiego starostwa powiatowego, w ramach Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji.

więcej...
 Jak założyć firmę?

Od 01 lipca 2011r., obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz wniosku do rejestracji działalności gospodarczej CEIDG-1, który zastąpił dotychczasowy formularz EDG-1.

więcej...
 Instytucje otoczenia biznesu

Instytucje otoczenia biznesu

więcej...
 Baza instytucji!

Wyszukaj instytucję na terenie powiatu gnieźnieńskiego.

więcej...
Kalkulator walut
Przelicz:

na


Czas na świecie