Powiat Gniezno - miejsce godne inwestycji
Powrót

O IzbieGnieźnieńska Izba Gospodarcza jest organizacją samorządu gospodarczego, zrzeszającą przedsiębiorców z powiatu gnieźnieńskiego, która została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Poznaniu w dn. 15.11.2007r. pod numerem 0000291722. Powstała z inicjatywy władz Powiatu Gnieźnieńskiego. Posiada osobowość prawną i prowadzi działalność na podstawie ustawy o izbach gospodarczych z 30.05.1989 r. i statutu. Siedzibą Izby jest Gniezno, a obszarem działania teren województwa wielkopolskiego. W chwili obecnej Izba skupia 57 podmiotów gospodarczych.

Głównym celem działalności Izby jest reprezentowanie interesów zrzeszonych w niej podmiotów wobec organów państwowych i samorządowych, organizowanie pomocy członkom Izby w rozwiązywaniu ich problemów gospodarczych i prawnych, jak również wspieranie wszystkich podmiotów gospodarczych zrzeszonych w organizacji.

Zakres działalności Izby jest rozległy, począwszy od udzielania pomocy (organizacyjno - prawnej, doradczo - konsultacyjnej, materialnej) swoim członkom w rozwiązywaniu problemów, związanych z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej, poprzez współpracę z organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego, organizacjami społecznymi i zawodowymi oraz z krajowymi i zagranicznymi podmiotami gospodarczymi i jednostkami naukowymi, prowadzenie działalności szkoleniowej i wydawniczej, po organizację wystaw i udział w międzynarodowych targach i wystawach. Pola aktywności Gnieźnieńskiej Izby Gospodarczej są zróżnicowane, a każde z działań jest nakierowane na pomoc podmiotom gospodarczym w pokonaniu trudności pojawiających się w związku z funkcjonowaniem na współczesnym rynku.
 

 Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości

Promocja najlepszych podmiotów gospodarczych, upowszechnianie pozytywnych wzorców oraz budowanie prestiżu i wiarygodności lokalnej gospodarki to najważniejsze cele konkursu gospodarczego „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości"

więcej...
 Punkt wspierania biznesu

Punkt Wspierania Biznesu działa w strukturach gnieźnieńskiego starostwa powiatowego, w ramach Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji.

więcej...
 Jak założyć firmę?

Od 01 lipca 2011r., obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz wniosku do rejestracji działalności gospodarczej CEIDG-1, który zastąpił dotychczasowy formularz EDG-1.

więcej...
 Instytucje otoczenia biznesu

Instytucje otoczenia biznesu

więcej...
 Baza instytucji!

Wyszukaj instytucję na terenie powiatu gnieźnieńskiego.

więcej...
Kalkulator walut
Przelicz:

na


Czas na świecie