Powiat Gniezno - miejsce godne inwestycji
Powrót

CzłonkostwoCzłonkostwo w Izbie jest dobrowolne, a członkowie dzielą się na: zwyczajnych, wspierających i honorowych. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna lub prawna prowadząca działalność gospodarczą, członkiem wspierającym - osoba prawna lub fizyczna zainteresowana merytoryczną działalnością Izby, która zadeklaruje poparcie finansowe dla Izby, natomiast członkiem honorowym - osoba prawna lub fizyczna, która swą działalnością położyła szczególne zasługi dla realizacji celów statutowych Izby.

Przyjęcie w poczet członków Izby następuje na podstawie uchwały Rady, po złożeniu przez kandydata pisemnej deklaracji, a ustaje w skutek: dobrowolnego, zgłoszonego na piśmie, wystąpienia z Izby, skreślenia z listy członków na podstawie decyzji Rady bądź wykluczenia orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego.

Członkowie zwyczajni mają prawo do udziału we wszystkich formach działalności Izby oraz są zobowiązani do: przestrzegania postanowień statutu Izby oraz regulaminów i uchwał jej władz, udziału w realizacji celów statutowych Izby oraz w pracach Izby bez prawa do wynagrodzenia, wniesienia wpisowego i regularnego płacenia składek członkowskich, a członkowie wspierający - zadeklarowanej pomocy finansowej, przestrzegania norm współżycia społecznego i etyki zawodowej.

Zgodnie z uchwałą podjętą przez Walne Zgromadzenie Gnieźnieńskiej Izby Gospodarczej z dn. 12.06.2007r. w sprawie wysokości wpisowego oraz składki członkowskiej ustalono:

  • wysokość wpisowego - 300 zł
  • wysokość składki członkowskiej - 50 zł/m-c


Składki od członków założycieli są pobierane od 01.01.2008r.
 

 Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości

Promocja najlepszych podmiotów gospodarczych, upowszechnianie pozytywnych wzorców oraz budowanie prestiżu i wiarygodności lokalnej gospodarki to najważniejsze cele konkursu gospodarczego „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości"

więcej...
 Punkt wspierania biznesu

Punkt Wspierania Biznesu działa w strukturach gnieźnieńskiego starostwa powiatowego, w ramach Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji.

więcej...
 Jak założyć firmę?

Od 01 lipca 2011r., obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz wniosku do rejestracji działalności gospodarczej CEIDG-1, który zastąpił dotychczasowy formularz EDG-1.

więcej...
 Instytucje otoczenia biznesu

Instytucje otoczenia biznesu

więcej...
 Baza instytucji!

Wyszukaj instytucję na terenie powiatu gnieźnieńskiego.

więcej...
Kalkulator walut
Przelicz:

na


Czas na świecie