Powrót

Konkurs „Mikroprzedsiębiorca Roku 2010”
Fundacja Kronenberga już po raz szósty, przy merytorycznym wsparciu Microfinance Centre for Central and Eastern Europe, organizuje konkurs o tytuł „Mikroprzedsiębiorca Roku”. Jego główne cele to: wspieranie przedsiębiorczości, zachęcenie do zakładania małych firm oraz wyróżnianie i promowanie dobrych przykładów działań gospodarczych.

Do konkursu może przystąpić każdy przedsiębiorca, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro. Ponadto, musi spełniać wymogi określone dla poszczególnych kategorii, tj.:

  • SENIOR – przedsiębiorca zarejestrował działalność gospodarczą przed 1 stycznia 2006r.,
  • START – przedsiębiorca rozpoczął działalność gospodarczą pomiędzy 1 stycznia 2006r. a 1 stycznia 2009r.,
  • MIKRO – przedsiębiorca zarejestrował działalność gospodarczą przed 1 stycznia 2009r., zatrudnia nie więcej niż 3 pracowników, a jego dochód nie przekroczył 500.000 zł w roku poprzedzającym przystąpienie do konkursu,
  • NOWE TECHNOLOGIE – przedsiębiorca zarejestrował działalność gospodarczą przed 1 stycznia 2009r., i działa w obszarze zaawansowanych rozwiązań technologicznych lub najnowszych odkryć naukowych
Pula nagród w konkursie wynosi 100.000 zł, a zgłoszenia będą przyjmowane do 20 kwietnia 2010r.

Spośród wszystkich zgłoszonych kandydatur wybrany zostanie zwycięzca – zdobywca tytułu „Mikroprzedsiębiorca Roku 2010” oraz nagrody głównej – 40.000 zł, która zostanie wręczona podczas planowanej, na czerwiec 2010r., uroczystości w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Pozostałe informacje związane z konkursem, w tym regulamin oraz formularz zgłoszenia kandydatury, są dostępne na stronie organizatora: www.kronenberg.org.pl / Edukacja ekonomiczna / Mikroprzedsiębiorca Roku.

Źródło: www.kronenberg.org.pl17 Marzec 2010
 Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości

Promocja najlepszych podmiotów gospodarczych, upowszechnianie pozytywnych wzorców oraz budowanie prestiżu i wiarygodności lokalnej gospodarki to najważniejsze cele konkursu gospodarczego „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości"

więcej...
 Punkt wspierania biznesu

Punkt Wspierania Biznesu działa w strukturach gnieźnieńskiego starostwa powiatowego, w ramach Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji.

więcej...
 Jak założyć firmę?

Od 01 lipca 2011r., obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz wniosku do rejestracji działalności gospodarczej CEIDG-1, który zastąpił dotychczasowy formularz EDG-1.

więcej...
 Instytucje otoczenia biznesu

Instytucje otoczenia biznesu

więcej...
 Baza instytucji!

Wyszukaj instytucję na terenie powiatu gnieźnieńskiego.

więcej...
Kalkulator walut
Przelicz:

na


Czas na świecie