Powrót

Konferencja podsumowująca


Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Bożena Lublińska-Kasprzak ma zaszczyt zaprosić na konferencję podsumowującą dorobek przedsięwzięcia „Innowacje w Przedsiębiorstwach – Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw”.

 Działania realizowane w ramach Klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw przenosiły wątki teoretyczne na grunt praktyczny i dostarczały przedsiębiorcom informacji na temat głównych trendów w obszarze: ekoinnowacje, innowacje w sektorze usług, nowe podejście do zamówień publicznych, popytowe podejście do tworzenia innowacji.

 Celem konferencji jest prezentacja rezultatów osiągniętych w ramach Klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw na przestrzeni lat 2009-2012. W konferencji wezmą udział polscy i zagraniczni eksperci, przedsiębiorcy, osoby z instytucji otoczenia biznesu oraz związane z konkursem Akademicki Mistrz Innowacyjności.

Konferencja odbędzie się 26 kwietnia br. w Pałacu Lubomirskich na Placu Żelaznej Bramy 10 w Warszawie.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizator zapewnia materiały, tłumaczenie symultaniczne oraz poczęstunek.


Program konferencji do pobrania.

Aby zgłosić udział w konferencji, należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na: www.ecorys.pl/konferencja

Kontakt oraz informacje:
email: kip@parp.gov.pl
Tel: 22 339 45 21, 22 339 45 55.

Zapraszamy do udziału! Liczba miejsc ograniczona.

23 Kwiecień 2012
 Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości

Promocja najlepszych podmiotów gospodarczych, upowszechnianie pozytywnych wzorców oraz budowanie prestiżu i wiarygodności lokalnej gospodarki to najważniejsze cele konkursu gospodarczego „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości"

więcej...
 Punkt wspierania biznesu

Punkt Wspierania Biznesu działa w strukturach gnieźnieńskiego starostwa powiatowego, w ramach Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji.

więcej...
 Jak założyć firmę?

Od 01 lipca 2011r., obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz wniosku do rejestracji działalności gospodarczej CEIDG-1, który zastąpił dotychczasowy formularz EDG-1.

więcej...
 Instytucje otoczenia biznesu

Instytucje otoczenia biznesu

więcej...
 Baza instytucji!

Wyszukaj instytucję na terenie powiatu gnieźnieńskiego.

więcej...
Kalkulator walut
Przelicz:

na


Czas na świecie