Powrót

Cykl szkoleń z zakresu odnawialnych źródeł energii


Firma „Szkoleniowiec” sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu realizuje projekt: „WIEDZA KLUCZEM DO KONKURENCYJNOŚCI. Szkolenia z zakresu odnawialnych źródeł energii dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Wielkopolski”.W jego ramach przewidziano przeprowadzenie bezpłatnych szkoleń z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach.

Projekt skierowany jest do pracowników sektora MSP funkcjonujących w branżach: budowlanej, motoryzacyjnej, stolarsko – meblarskiej, farmaceutycznej, chemicznej, metalowej, logistycznej, transportowej, gastronomicznej, handlowej, spożywczej. Szkolenia odbywają się w Poznaniu i realizowane są w grupach 12 osobowych, 2 razy w tygodniu, w wymiarze średnio 8 godzin lekcyjnych dziennie, a dodatkowe wsparcie w postaci doradztwa indywidualnego trwa 3 dni po jednej godzinie lekcyjnej/dzień. Uczestnikom organizatorzy zapewniają m. in.: catering, refundację kosztów dojazdu na szkolenie, materiały szkoleniowe.

Szkolenia finansowane są przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załącznik nr 1 - oferta projektu

21 Czerwiec 2012
 Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości

Promocja najlepszych podmiotów gospodarczych, upowszechnianie pozytywnych wzorców oraz budowanie prestiżu i wiarygodności lokalnej gospodarki to najważniejsze cele konkursu gospodarczego „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości"

więcej...
 Punkt wspierania biznesu

Punkt Wspierania Biznesu działa w strukturach gnieźnieńskiego starostwa powiatowego, w ramach Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji.

więcej...
 Jak założyć firmę?

Od 01 lipca 2011r., obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz wniosku do rejestracji działalności gospodarczej CEIDG-1, który zastąpił dotychczasowy formularz EDG-1.

więcej...
 Instytucje otoczenia biznesu

Instytucje otoczenia biznesu

więcej...
 Baza instytucji!

Wyszukaj instytucję na terenie powiatu gnieźnieńskiego.

więcej...
Kalkulator walut
Przelicz:

na


Czas na świecie