Powrót

Obawy polskich przedsiębiorców


W związku ze sprzeciwem wobec propozycji włączenia Polski do nowego systemu tzw. wzmocnionej ochrony patentowej, polscy przedsiębiorcy apelują do Prezesa Rady Ministrów o odstąpienie od niekorzystnych dla nich rozwiązań.

System jednolitej ochrony patentowej zakłada m.in. publikowanie patentów wyłącznie w języku angielskim, niemieckim lub francuskim, a także rozwiązywanie sporów dotyczących tych patentów przez zagraniczne sądy.

Zdaniem rodzimych przedsiębiorców nowe regulacje spowodują poza ograniczeniem wpływów do budżetu Państwa, drastyczny wzrost liczby chronionych rozwiązań (zgłoszony gdziekolwiek w Europie patent ma obowiązywać automatycznie we wszystkich krajach objętych porozumieniem) oraz będą premiowały wyłącznie najsilniejsze pod względem finansowym międzynarodowe koncerny.


Niniejsza informacja została przygotowana
przez Polską Izbę Rzeczników Patentowych (PIRP)
i zamieszczona na jej prośbę.


Załącznik:

05 Lipiec 2012
 Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości

Promocja najlepszych podmiotów gospodarczych, upowszechnianie pozytywnych wzorców oraz budowanie prestiżu i wiarygodności lokalnej gospodarki to najważniejsze cele konkursu gospodarczego „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości"

więcej...
 Punkt wspierania biznesu

Punkt Wspierania Biznesu działa w strukturach gnieźnieńskiego starostwa powiatowego, w ramach Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji.

więcej...
 Jak założyć firmę?

Od 01 lipca 2011r., obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz wniosku do rejestracji działalności gospodarczej CEIDG-1, który zastąpił dotychczasowy formularz EDG-1.

więcej...
 Instytucje otoczenia biznesu

Instytucje otoczenia biznesu

więcej...
 Baza instytucji!

Wyszukaj instytucję na terenie powiatu gnieźnieńskiego.

więcej...
Kalkulator walut
Przelicz:

na


Czas na świecie