Powrót

Światowe Dni Innowacji w Wielkopolsce
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zaprasza na Światowe Dni Innowacji organizowane w dniach 8 – 12 września 2008 roku.

Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Leszek Wojtasiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego wzięli udział w konferencji prasowej poświęconej Światowym Dniom Innowacji.

Organizowane w dniach 8 – 12 września 2008 roku przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Światowe Dni Innowacji stanowią kontynuację Wielkopolskiego Tygodnia Innowacji. Wydarzenie zorganizowane po raz pierwszy w listopadzie ubiegłego roku spotkało się z dużym zainteresowaniem i okazało się sukcesem organizacyjnym.

Światowe Dni Innowacji mają na celu promowanie innowacyjnych działań podejmowanych w krajach i regionach Unii Europejskiej oraz budowanie kultury innowacji w społeczeństwach. Program obejmuje konferencje, dyskusje, warsztaty i wystawy. Omówione zostaną m.in. możliwości wpływania na konkurencyjność regionu poprzez politykę regionalną, obejmującą rozwój gospodarki i sektora kreatywnego, jakim jest design (wzornictwo) czy nowoczesna inżynieria finansowa. Ponadto poruszona zostanie kwestia tworzenia klastrów, skupiających różne podmioty życia gospodarczego wokół określonych branż gospodarki i ich wpływu na rozwój i poprawę pozycji konkurencyjnej regionów.

Tegoroczna edycja przedsięwzięcia została rozszerzona na kraje i regiony niebędące członkami Unii Europejskiej, stąd też udział gości m. in. z Indii, Rosji, Ukrainy oraz Stanów Zjednoczonych. Udział w imprezie zapowiedzieli także przedstawiciele z Niemiec, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Włoch, Holandii czy Danii.

Tematem przewodnim Światowych Dni Innowacji jest Strategia Lizbońska, czyli Rozwój i Konkurencyjność. Taki właśnie tytuł nosi konferencja inaugurująca to wydarzenie w dniu 8 września. Tego samego dnia odbędzie się wernisaż międzynarodowej wystawy Design = Innowacja. W dniach 9 -14 września, w godzinach 12.00-20.00 wystawa będzie otwarta dla publiczności. Wstęp na nią będzie bezpłatny.

Wtorek, 9 września to dzień poświęcony instrumentom finansowym dla małych i średnich przedsiębiorstw, a także problemowi finansowania innowacyjnych i często ryzykownych projektów. Poruszona zostanie również kwestia możliwości wspierania MSP przez sektor publiczny na różnych poziomach.

W środę, 10 września, odbędą się konferencje w Poznaniu i Chodzieży. W Poznaniu tematem sympozjum będą instrumenty finansowe JESSICA i JEREMIE. Z kolei budowa sieci współpracy na rzecz rozwoju turystyki oraz korzyści, jakie mogą z nich osiągać zaangażowane strony, to temat konferencji w Chodzieży.

Czwartek, 11 września, poświęcony jest międzynarodowej konferencji zatytułowanej DESIGN=INNOWACJA, która postara się dowieść, że inwestowanie w design, czyli wzornictwo, to wzrost jakości produktów i usług oferowanych przez przedsiębiorstwa oraz najszybsza droga do poprawy pozycji konkurencyjnej firm.

Światowe Dni Innowacji zakończą się są warsztatami dla przedsiębiorstw z zakresu zarządzania designem. Również w piątek 12 września Urząd Marszałkowski organizuje „Drzwi Otwarte” w innowacyjnych firmach Wielkopolski. Wydarzenie skierowane jest do uczniów i studentów kierunków technicznych.

Program Światowych Dni Innowacji jest do pobrania na stronie: www.umww.pl

 Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości

Promocja najlepszych podmiotów gospodarczych, upowszechnianie pozytywnych wzorców oraz budowanie prestiżu i wiarygodności lokalnej gospodarki to najważniejsze cele konkursu gospodarczego „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości"

więcej...
 Punkt wspierania biznesu

Punkt Wspierania Biznesu działa w strukturach gnieźnieńskiego starostwa powiatowego, w ramach Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji.

więcej...
 Jak założyć firmę?

Od 01 lipca 2011r., obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz wniosku do rejestracji działalności gospodarczej CEIDG-1, który zastąpił dotychczasowy formularz EDG-1.

więcej...
 Instytucje otoczenia biznesu

Instytucje otoczenia biznesu

więcej...
 Baza instytucji!

Wyszukaj instytucję na terenie powiatu gnieźnieńskiego.

więcej...
Kalkulator walut
Przelicz:

na


Czas na świecie