Powrót

Wielkopolska atrakcyjna dla inwestorów
21 stycznia 2009 roku Województwo Wielkopolskie podpisało porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem Samorządowym A2 – Wielkopolska oraz Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Wielkopolski.

Porozumienia określają zasady współpracy w zakresie promocji terenów inwestycyjnych przyległych do autostrady A2, pozyskiwania inwestorów krajowych i zagranicznych oraz promocji wielkopolskich gmin i powiatów.

Porozumienie podpisali: Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Ryszard Nawrocki, Prezes Zarządu Stowarzyszenia A2 oraz Michał Chojara, Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.

W ramach porozumień Stowarzyszenie Samorządowe A2 - Wielkopolska oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski zobowiązują się do współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, a także Biurem Informacyjnym Województwa Wielkopolskiego w Brukseli oraz Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych i Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości przy realizacji przedsięwzięć, mających na celu promocję inwestycyjną i gospodarczą Wielkopolski. Jak poinformował Wicemarszałek Leszek Wojtasiak, będą to między innymi targi, konferencje, seminaria, misje gospodarcze, a także wystawy i konkursy. Stowarzyszenia zapewniać będą również pomoc merytoryczną w przygotowaniu materiałów informacyjnych i wydawnictw, a także ich rozpowszechnianiu. Ważnym aspektem współpracy będzie pomoc przy tworzeniu i aktualizacji bazy ofert inwestycyjnych oraz obsłudze przyjeżdżających do Wielkopolski gości i potencjalnych inwestorów.


09 Luty 2009
 Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości

Promocja najlepszych podmiotów gospodarczych, upowszechnianie pozytywnych wzorców oraz budowanie prestiżu i wiarygodności lokalnej gospodarki to najważniejsze cele konkursu gospodarczego „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości"

więcej...
 Punkt wspierania biznesu

Punkt Wspierania Biznesu działa w strukturach gnieźnieńskiego starostwa powiatowego, w ramach Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji.

więcej...
 Jak założyć firmę?

Od 01 lipca 2011r., obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz wniosku do rejestracji działalności gospodarczej CEIDG-1, który zastąpił dotychczasowy formularz EDG-1.

więcej...
 Instytucje otoczenia biznesu

Instytucje otoczenia biznesu

więcej...
 Baza instytucji!

Wyszukaj instytucję na terenie powiatu gnieźnieńskiego.

więcej...
Kalkulator walut
Przelicz:

na


Czas na świecie