Powrót

Nowy kierunek – technik mechanik lotniczy
Od września w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gnieźnie będzie się można kształcić na nowym kierunku – technik mechanik lotniczy. Wczoraj w starostwie dyrektor szkoły Sylwester Sip oraz gen. bryg. pil. Tadeusz Mikutel dowódca 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego w Powidzu podpisali stosowne porozumienie.


Szkół kształcących w takim zakresie jest w Polsce niewiele – przyznał starosta Krzysztof Ostrowski. – Jest to więc prestiż i podniesienie rangi szkoły. Duży ukłon w stronę pana generała, bo bez przychylności i zaplecza jednostki nowy kierunek nie mógłby być utworzony.

Jak poinformował dyrektor Sylwester Sip, wybór nowego kierunku został dokonany na podstawie analizy rynku pracy, wielu konsultacji z dyrektorami szkół, z organem nadzoru pedagogicznego, z organem prowadzącym, z generałem Mikutelem i osobami mu podległymi.

Podpisane porozumienie przewiduje m.in. użyczenie potrzebnego do kształcenia sprzętu i kadry.

Polskie Siły Zbrojne stanęły przed ważnym zadaniem – wdrożeniem całkowicie zawodowej służby zawodowej – powiedział dowódca 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego. – Utworzenie klasy o profilu techniczno-lotniczym jest ucieleśnieniem dążenia wojska do pozyskania jak najlepiej przygotowanej kadry. Baza lotnicza w Powidzu będzie się rozrastała i zapotrzebowanie personalne będzie ogromne – podkreślił. Nasze oczekiwania to odpowiednia wiedza techniczna, o co będziemy się starali zadbać, kierując personel techniczny w celu nauczania. Druga sprawa to znajomości języka angielskiego, gdyż sprzęt, jaki będziemy przejmować, pochodzi z państw zachodnich i opisy techniczne będą w języku angielskim.

Jak dodał gen. Mikutel, na podstawie porozumienia nie tylko baza powidzka, lecz także inne będą mogły wspierać kształcenie w ZSP nr 2.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gnieźnie należy do największych ponadgimnazjalnych szkół technicznych w regionie. Szkoła kształci na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej w zawodach mechanicznych i elektrycznych, na poziomie technikum w zawodach: mechanik, mechatronik, elektronik oraz elektryk oraz na poziomie liceum ogólnokształcącym. Przy szkole działa również Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego.

Ewa Michalak

10 Marzec 2009
 Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości

Promocja najlepszych podmiotów gospodarczych, upowszechnianie pozytywnych wzorców oraz budowanie prestiżu i wiarygodności lokalnej gospodarki to najważniejsze cele konkursu gospodarczego „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości"

więcej...
 Punkt wspierania biznesu

Punkt Wspierania Biznesu działa w strukturach gnieźnieńskiego starostwa powiatowego, w ramach Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji.

więcej...
 Jak założyć firmę?

Od 01 lipca 2011r., obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz wniosku do rejestracji działalności gospodarczej CEIDG-1, który zastąpił dotychczasowy formularz EDG-1.

więcej...
 Instytucje otoczenia biznesu

Instytucje otoczenia biznesu

więcej...
 Baza instytucji!

Wyszukaj instytucję na terenie powiatu gnieźnieńskiego.

więcej...
Kalkulator walut
Przelicz:

na


Czas na świecie