Powrót

Konkurs „Mikroprzedsiębiorca Roku 2009”
Fundacja Kronenberga już po raz piąty organizuje konkurs o tytuł „Mikroprzedsiębiorca Roku”. Jego główne cele to: popularyzacja mikroprzedsiębiorczości, zachęcenie do zakładania małych firm oraz prezentacja i promowanie dobrych przykładów działań gospodarczych.

Do konkursu może przystąpić każdy przedsiębiorca, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro. Ponadto, musi spełniać wymogi określone dla poszczególnych kategorii, tj.:

  • GŁÓWNEJ – przedsiębiorca zarejestrował działalność gospodarczą przed 1 stycznia 2007r.,
  • BEGINNERS – przedsiębiorca rozpoczął działalność gospodarczą przed 1 października 2008r. i nie ukończył 32 lat,
  • MIKRO - przedsiębiorca zarejestrował działalność gospodarczą przed 1 stycznia 2007r., zatrudnia nie więcej niż 3 pracowników, a jego dochód nie przekroczył 500 000 zł w roku poprzedzającym przystąpienie do konkursu.
Pula nagród w konkursie wynosi 113 000 zł, a zgłoszenia będą przyjmowane do 17 kwietnia 2009r.

Spośród wszystkich zgłoszonych kandydatur wybrany zostanie zwycięzca – zdobywca tytułu „Mikroprzedsiębiorca Roku 2009” oraz nagrody głównej – 30 000 zł, która zostanie wręczona podczas planowanej, na czerwiec 2009r., uroczystości w Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Pozostałe informacje związane z konkursem, w tym regulamin oraz formularz zgłoszenia kandydatury, są dostępne na stronie organizatora: www.kronenberg.org.pl / Edukacja ekonomiczna / Mikroprzedsiębiorca Roku.

Źródło: www.kronenberg.org.pl


17 Marzec 2009
 Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości

Promocja najlepszych podmiotów gospodarczych, upowszechnianie pozytywnych wzorców oraz budowanie prestiżu i wiarygodności lokalnej gospodarki to najważniejsze cele konkursu gospodarczego „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości"

więcej...
 Punkt wspierania biznesu

Punkt Wspierania Biznesu działa w strukturach gnieźnieńskiego starostwa powiatowego, w ramach Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji.

więcej...
 Jak założyć firmę?

Od 01 lipca 2011r., obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz wniosku do rejestracji działalności gospodarczej CEIDG-1, który zastąpił dotychczasowy formularz EDG-1.

więcej...
 Instytucje otoczenia biznesu

Instytucje otoczenia biznesu

więcej...
 Baza instytucji!

Wyszukaj instytucję na terenie powiatu gnieźnieńskiego.

więcej...
Kalkulator walut
Przelicz:

na


Czas na świecie