Powrót

Czerniejewo w ścisłej czołówce


listy rankingowej dla działania 1.7 „Przygotowanie terenów inwestycyjnych” WRPO


Zachęcanie inwestorów do podejmowania działań na określonym obszarze należy do najważniejszych elementów polityki lokalnego rozwoju ekonomicznego. Z kolei ich decyzje są uzależnione od szeregu elementów warunkujących prowadzenie właściwej działalności we właściwym miejscu.

W polskich warunkach, jednym z najważniejszych czynników lokalizacji w „grze o inwestycje” i uzależnionych w dużym stopniu od postawy i aktywności władz samorządowych jest infrastruktura techniczna, zarówno istniejąca, jak i możliwości jej rozwoju. Krok w stronę inwestorów uczynili włodarze gminy Czerniejewo aplikując o środki unijne w ramach działania 1.7 „Przygotowanie terenów inwestycyjnych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

W dniu 19 lutego br. zakończył się nabór wniosków preselekcyjnych, natomiast 14 maja Zarząd Województwa Wielkopolskiego, na podstawie listy projektów po ocenie strategicznej, podjął decyzję o wstępnym przyznaniu dofinansowania. Na liście rankingowej znalazło się łącznie 19 projektów, z których dwa – na liście rezerwowej. Wniosek władz samorządowych gminy Czerniejewo, pt.: „Utworzenie Strefy Aktywizacji Gospodarczej na terenie Gminy Czerniejewo w Powiecie Gnieźnieńskim”, w którego przygotowaniu czynnie uczestniczyło Starostwo Powiatowe w Gnieźnie oraz Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego, został sklasyfikowany na trzecim miejscu otrzymawszy 34,5 pkt na 47 możliwych do uzyskania. Natomiast najlepiej ocenione zostały przedsięwzięcia planowane przez: Gminę Miejską Turek: „Kompleksowe uzbrojenie terenów Tureckiej Strefy Inwestycyjnej” (43,5 pkt) oraz Miasto Leszno: „Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenu strefy inwestycyjnej I. D. E. A. w Lesznie – etap I: odcinek ulicy Usługowej”.

Projekt gminy Czerniejewo zakłada kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego o powierzchni blisko 11 ha, przeznaczonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod aktywizację gospodarczą. Przewiduje on realizację zadań inwestycyjnych obejmujących: budowę drogi oraz sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej, energetycznej i gazowej. Kwota całego przedsięwzięcia została oszacowana na 3.571.753,54 zł, z których 2.217.206,77 zł stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego ostateczny wybór projektów do dofinansowania oraz podpisanie umów z wnioskodawcami, będzie możliwy po spełnieniu warunków wynikających z procedury i kryteriów oceny.

Paulina Kowalska


25 Maj 2009
 Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości

Promocja najlepszych podmiotów gospodarczych, upowszechnianie pozytywnych wzorców oraz budowanie prestiżu i wiarygodności lokalnej gospodarki to najważniejsze cele konkursu gospodarczego „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości"

więcej...
 Punkt wspierania biznesu

Punkt Wspierania Biznesu działa w strukturach gnieźnieńskiego starostwa powiatowego, w ramach Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji.

więcej...
 Jak założyć firmę?

Od 01 lipca 2011r., obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz wniosku do rejestracji działalności gospodarczej CEIDG-1, który zastąpił dotychczasowy formularz EDG-1.

więcej...
 Instytucje otoczenia biznesu

Instytucje otoczenia biznesu

więcej...
 Baza instytucji!

Wyszukaj instytucję na terenie powiatu gnieźnieńskiego.

więcej...
Kalkulator walut
Przelicz:

na


Czas na świecie