Powrót

Wielkopolski Lider Innowacji
Wielkopolski Lider Innowacji jest konkursem organizowanym po raz pierwszy przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Konkurs ma przede wszystkim propagować działania proinnowacyjne w Wielkopolsce.

Celem Konkursu jest wyłonienie i wsparcie inicjatyw innowacyjnych, które wpisują się w Regionalna Strategię Innowacji dla Województwa Wielkopolskiego, umacniają środowisko przyjazne innowacjom oraz wykorzystują innowacyjne zasoby regionu. Współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uczestnikami Konkursu mogą być między innymi uczelnie wyższe, jednostki samorządu terytorialnego oraz stowarzyszenia i fundacje mające siedzibę na terenie Województwa Wielkopolskiego.

W konkursie oceniane będą między innymi:

 • kultura innowacyjna (elastyczność, otwartość na współpracę, świadomość konieczności wprowadzania zmian i ustawicznego zdobywania wiedzy),
 • kryterium wdrożeniowości, którego podstawowym warunkiem jest zaprezentowanie modelowych rozwiązań dotyczących trwałości inicjatywy i możliwych źródeł finansowania,
 • wykorzystanie aktywności zasobów oraz cech organizacyjnych samorządów, środowisk naukowych i gospodarczych w celu wspólnego działania (preferencja dla listów intencyjnych lub umów zawartych pomiędzy uczestnikami Inicjatywy, wywodzącymi się z rożnych środowisk).

  Udział w Konkursie będzie możliwy po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i dostarczenia niezbędnych dokumentów (ich spis znajduje się w Regulaminie Konkursu), które następnie będą oceniane przez Kapitułę Konkursu. W jej skład wchodzi trzech przedstawicieli ciała doradczego przy Marszałku - Wielkopolskiej Rady Trzydziestu oraz dwóch przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

  Uczestnicy będą walczyć o atrakcyjne nagrody - trzy pakiety wsparcia o wartości 54 000,00 złotych każdy!

  Zgłoszenia przyjmowane są do 31.07.2009. Zachęcamy do udziału w Konkursie!

  Więcej informacji:
  www.bwsi-wielkopolska.pl


  Pliki do pobrania:
 • Regulamin konkursu
 • Formularz zgłoszeniowy

  15 Lipiec 2009
 •  Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości

  Promocja najlepszych podmiotów gospodarczych, upowszechnianie pozytywnych wzorców oraz budowanie prestiżu i wiarygodności lokalnej gospodarki to najważniejsze cele konkursu gospodarczego „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości"

  więcej...
   Punkt wspierania biznesu

  Punkt Wspierania Biznesu działa w strukturach gnieźnieńskiego starostwa powiatowego, w ramach Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji.

  więcej...
   Jak założyć firmę?

  Od 01 lipca 2011r., obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz wniosku do rejestracji działalności gospodarczej CEIDG-1, który zastąpił dotychczasowy formularz EDG-1.

  więcej...
   Instytucje otoczenia biznesu

  Instytucje otoczenia biznesu

  więcej...
   Baza instytucji!

  Wyszukaj instytucję na terenie powiatu gnieźnieńskiego.

  więcej...
  Kalkulator walut
  Przelicz:

  na


  Czas na świecie