Powrót

Wspólna promocja inwestycyjna Powiatu Gnieźnieńskiego


i Miasta Gniezna w Monachium


W celu przybliżenia Powiatu Gnieźnieńskiego i Miasta Gniezna potencjalnym inwestorom, zarówno krajowym, jak i zagranicznym oraz wypromowania lokalnej gospodarki Starostwo Powiatowe w Gnieźnie wspólnie z Urzędem Miejskim w Gnieźnie weźmie udział w XII Międzynarodowych Targach Nieruchomości o Przeznaczeniu Gospodarczym EXPO REAL odbywających się w dniach 5 – 7 października 2009 roku w Monachium.

Impreza ta, obok m. in. MIPIM w Cannes, zaliczana jest do największych i najważniejszych targów inwestycyjnych na świecie, o czym świadczy zwiększająca się z roku na rok liczba uczestników, zarówno wystawców jak i odwiedzających.

Zakres tematyczny EXPO REAL obejmuje m.in.: projektowanie i realizację oraz finansowanie inwestycji, prezentację nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje, czy pośrednictwo i doradztwo w obrocie nieruchomościami inwestycyjnymi, a przeznaczone jest dla: miast i regionów, agencji nieruchomości, deweloperów, właścicieli i zarządców nieruchomości, firm konsultingowych, instytucji finansowych, funduszy inwestycyjnych, a więc profesjonalistów związanych z szeroko rozumianym rynkiem nieruchomości. Targi adresowane są więc do ściśle określonego, ale jednocześnie licznego grona odbiorców, a udział w nich stanowi okazję do zaprezentowania oferty inwestycyjnej Powiatu na szeroką skalę oraz szansę na nawiązanie kontaktów z liczącymi się w branży nieruchomości podmiotami.

Podczas imprezy, zainteresowanym podmiotom udostępnione zostaną anglojęzyczne materiały promocyjne i multimedialne, prezentujące Miasto Gniezno i Powiat Gnieźnieński pod względem społeczno – gospodarczym, a także przygotowane w wersji elektronicznej oferty inwestycyjne terenów zlokalizowanych w powiecie. Ostatni z wymienionych materiałów powstał przy współpracy z Powiatowym Centrum Obsługi Inwestora, które od 2008 roku działa przy Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego, a którego głównym celem funkcjonowania jest dążenie do napływu inwestycji, w tym bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ), do powiatu gnieźnieńskiego. Cel ten jest realizowany poprzez pozyskiwanie danych o działkach i obiektach przeznaczonych pod inwestycje oraz wszelkich informacji mogących mieć wpływ na promocję lub klimat inwestycyjny powiatu, a także poprzez współpracę z instytucjami i organizacjami zainteresowanymi przyciąganiem BIZ i świadczącymi usługi na rzecz inwestorów.

Więcej informacji na temat Powiatowego Centrum Obsługi Inwestora oraz oferty inwestycyjnej Powiatu Gnieźnieńskiego można znaleźć na portalu gospodarczym: www.gospodarka.powiat-gniezno.pl w zakładkach: Centrum Obsługi Inwestora oraz Oferty Inwestycyjne.Materiały do pobrania:

  1. Gniezno Poviat – Business Guide
  2. Town of Gniezno & Gniezno Poviat – investment positives
  3. Katalog ofert Powiatu Gnieźnieńskiego

Paulina Kowalska15 Wrzesień 2009
 Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości

Promocja najlepszych podmiotów gospodarczych, upowszechnianie pozytywnych wzorców oraz budowanie prestiżu i wiarygodności lokalnej gospodarki to najważniejsze cele konkursu gospodarczego „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości"

więcej...
 Punkt wspierania biznesu

Punkt Wspierania Biznesu działa w strukturach gnieźnieńskiego starostwa powiatowego, w ramach Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji.

więcej...
 Jak założyć firmę?

Od 01 lipca 2011r., obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz wniosku do rejestracji działalności gospodarczej CEIDG-1, który zastąpił dotychczasowy formularz EDG-1.

więcej...
 Instytucje otoczenia biznesu

Instytucje otoczenia biznesu

więcej...
 Baza instytucji!

Wyszukaj instytucję na terenie powiatu gnieźnieńskiego.

więcej...
Kalkulator walut
Przelicz:

na


Czas na świecie