Powrót

Propozycje zmian w ustawie o VAT
10 września br Komisja Finansów Publicznych przyjęła rządowy projekt nowelizacji ustawy o VAT. Jedną z proponowanych zmian ma być zmiana miejsca opodatkowania usług. Oznacza to, że miejscem opodatkowania usług, będzie miejsce jej rzeczywistej konsumpcji, w chwili obecnej miejscem opodatkowania usługi jest miejsce siedziby firmy świadczącej usługę.

Przewidziano również zmianę przepisów dotyczących tzw. informacji podsumowujących. Przewiduje się skrócenie okresu za który podatnicy mają obowiązek składać informacje podsumowujące a także skrócenie terminu ich składania.

Ponad to, przewidziano pewne udogodnienia dla podatników ubiegających się o zwrot VAT od zakupów dokonywanych w innym państwie członkowskim. Zakłada się, że podatnik będzie składał taki wniosek w polskim urzędzie skarbowym a nie jak dotychczas w urzędzie skarbowym określonego państwa UE, następnie wniosek ten zostanie przekazany do właściwego państwa członkowskiego.

Większość przepisów zgodnie z przyjętym projektem zaczęłaby obowiązywać od 1 stycznia 2010 roku.

Źródło: „Gazeta Podatkowa”01 Październik 2009
 Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości

Promocja najlepszych podmiotów gospodarczych, upowszechnianie pozytywnych wzorców oraz budowanie prestiżu i wiarygodności lokalnej gospodarki to najważniejsze cele konkursu gospodarczego „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości"

więcej...
 Punkt wspierania biznesu

Punkt Wspierania Biznesu działa w strukturach gnieźnieńskiego starostwa powiatowego, w ramach Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji.

więcej...
 Jak założyć firmę?

Od 01 lipca 2011r., obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz wniosku do rejestracji działalności gospodarczej CEIDG-1, który zastąpił dotychczasowy formularz EDG-1.

więcej...
 Instytucje otoczenia biznesu

Instytucje otoczenia biznesu

więcej...
 Baza instytucji!

Wyszukaj instytucję na terenie powiatu gnieźnieńskiego.

więcej...
Kalkulator walut
Przelicz:

na


Czas na świecie