Powrót

Światowe Dni Innowacji
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w dniach 28 września - 2 października 2009 roku zorganizował po raz trzeci Światowe Dni Innowacji. Ich celem było promowanie nowoczesnych, odkrywczych inicjatyw oraz budowanie kultury innowacji w społeczeństwie.

Wydarzenie pozytywnie wpłynęło na budowę wizerunku Polski w wymiarze całej Unii Europejskiej jako kraju aktywnie realizującego cele Strategii Lizbońskiej. Przyczyniło się również do podniesienia świadomości, jak duże znaczenie ma innowacjyjność dla rozwoju gospodarki.

Światowe Dni Innowacji to cykliczne wydarzenie promujące kulturę innowacji. Składają się na nie konferencje, wystawy oraz warsztaty z udziałem ekspertów z całego świata. W związku z rosnącym zainteresowaniem ŚDI, całotygodniowe wydarzenie było transmitowane na żywo w Internecie, tak aby dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców. W ramach Światowych Dni Innowacji do działań włączyły się także subregiony województwa. ŚDI towarzyszą również imprezy edukacyjne „Drzwi otwarte" dla uczniów oraz studentów w wybranych, najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstwach w Wielkopolsce. W trakcie ŚDI prezentowane były międzynarodowe wystawy designu.

Inicjatywa jest niepowtarzalnym wydarzeniem w skali nie tylko regionu, czy Polski, ale również Unii Europejskiej:

 • na wydarzenie składa się część o charakterze naukowym, jak i warsztatowym;
 • w ramach ŚDI odbywają się konferencje dla zaproszonych gości i dla zainteresowanych mieszkańców;
 • poprzez integrację ekspertów z różnych stron świata projekt ŚDI realizuje wielokulturową wymianę idei innowacyjności;
 • projekt umożliwia zawarcie wielu kontaktów pomiędzy przedstawicielami z dziedzin gospodarki, nauki i biznesu;
 • ŚDI podnosi poziom świadomości publicznej na temat znaczenia innowacji i kreatywności jako kluczowych elementów rozwoju gospodarczego;
 • jest jedynym wydarzeniem poruszającym tak wiele aktualnych tematów przeciwdziałających obecnemu spowolnieniu gospodarczemu: design, instrumenty finansowe, tematyka klasteringu;
 • stwarza warunki indywidualnego rozwoju poprzez udział w warsztatach oraz wizyty młodzieży w innowacyjnych firmach;
 • zwiększa rolę kultury i jej aktywnego odbioru w zindustrializowanym świecie;
 • motywuje do lepszego wykorzystywania potencjału badawczego w przedsiębiorstwach;
 • kształtuje postawę otwartości na zmiany oraz chęć podnoszenia kompetencji osobistych, zawodowych i społecznych;
 • umożliwia prezentację regionu oraz subregionów;
 • wzmacnia wizerunek Polski.

Więcej informacji na stronie www.innowacje2009.pl.

05 Październik 2009
 Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości

Promocja najlepszych podmiotów gospodarczych, upowszechnianie pozytywnych wzorców oraz budowanie prestiżu i wiarygodności lokalnej gospodarki to najważniejsze cele konkursu gospodarczego „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości"

więcej...
 Punkt wspierania biznesu

Punkt Wspierania Biznesu działa w strukturach gnieźnieńskiego starostwa powiatowego, w ramach Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji.

więcej...
 Jak założyć firmę?

Od 01 lipca 2011r., obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz wniosku do rejestracji działalności gospodarczej CEIDG-1, który zastąpił dotychczasowy formularz EDG-1.

więcej...
 Instytucje otoczenia biznesu

Instytucje otoczenia biznesu

więcej...
 Baza instytucji!

Wyszukaj instytucję na terenie powiatu gnieźnieńskiego.

więcej...
Kalkulator walut
Przelicz:

na


Czas na świecie