Powrót

Ruszyła budowa drogi ekspresowej S5
Wizja drogi ekspresowej S5 staje się coraz bardziej realna. Ruszyła jej budowa przez teren Powiatu Gnieźnieńskiego na odcinku Gniezno – Kleszczewo. Droga ta w niedalekiej przyszłości zdecydowanie wpłynie na poprawę atrakcyjności inwestycyjnej powiatu. Zakończenie prac planowane jest przed EURO 2012.

Pod koniec 2009 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Poznaniu podpisała umowy na budowę Wschodniej Obwodnicy miasta Poznania, natomiast w marcu br. rozpoczęły się prace związane z jej budową.

Budowa drogi ekspresowej S5 to zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działania 6.1 Rozwój sieci drogowej TEN – T, współfinansowanej ze środków unijnych – Funduszu Spójności. W ramach realizacji projektu przewiduje się budowę dwóch odcinków: Gniezno – Czachurki, którego wykonawcą jest DRAGADOS S.A. i Czachurki – Kleszczewo, którego wykonawcą jest konsorcjum EUROVIA POLSKA S.A., HOCHTIEF Polska Sp. z o.o., WARBUD S.A. i EUROVIA CS a.s.. W ramach pierwszego, przebiegającego przez gminę Łubowo, zaplanowano wybudowanie odcinka o łącznej długości 19,7 km: 14,9 km drogi ekspresowej i 4,8 km drogi krajowej nr 5. Oprócz przebudowy i budowy dróg, projekt obejmuje m.in.: budowę zatok autobusowych, urządzeń ochrony środowiska, oświetlenia czy ogrodzenia drogi S5 na całym odcinku. Powstaną 3 węzły drogowe w miejscowościach: Woźniki, Fałkowo, Wierzyce, przy których zlokalizowanych jest ok. 200 ha terenów inwestycyjnych przeznaczonych pod aktywizację gospodarczą oraz 2 miejsca obsługi podróżnych w Łubowie. Natomiast w ramach drugiego odcinka o długości 21,8 km (20,1 km drogi ekspresowej S5 i 1,7 km drogi krajowej nr 92) zaplanowano do realizacji podobne przedsięwzięcia, w tym m.in.: utworzenie 4 węzłów i 4 miejsc obsługi podróżnych oraz 16 obiektów inżynierskich (most, wiadukty).

Więcej informacji o inwestycji: www.gddkia.gov.pl

Źródło: www.gddkia.gov.pl

31 Marzec 2010
 Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości

Promocja najlepszych podmiotów gospodarczych, upowszechnianie pozytywnych wzorców oraz budowanie prestiżu i wiarygodności lokalnej gospodarki to najważniejsze cele konkursu gospodarczego „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości"

więcej...
 Punkt wspierania biznesu

Punkt Wspierania Biznesu działa w strukturach gnieźnieńskiego starostwa powiatowego, w ramach Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji.

więcej...
 Jak założyć firmę?

Od 01 lipca 2011r., obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz wniosku do rejestracji działalności gospodarczej CEIDG-1, który zastąpił dotychczasowy formularz EDG-1.

więcej...
 Instytucje otoczenia biznesu

Instytucje otoczenia biznesu

więcej...
 Baza instytucji!

Wyszukaj instytucję na terenie powiatu gnieźnieńskiego.

więcej...
Kalkulator walut
Przelicz:

na


Czas na świecie