Powrót

Poszukujemy partnerów


CITAndalucia, Centrum innowacji i transferu technologii w Andaluzji (Hiszpania) poszukuje partnerów do projektu pt. „Zarządzanie Produkcją Tekstylną w Europie”, który będzie realizowany w ramach programu „Fabryki Przyszłości – 2012”, zaproszenia do składania wniosków FP7-2012-NMP-ICT-FoF.

Informacje ogólne:

Celem projektu jest opracowanie narzędzi pozwalających na optymalizację procesów produkcyjnych tekstyliów oraz integracja zarówno w obszarze narzędzi symulacyjnych jak i systemów produkcyjnych. Te narzędzia ICT pozwolą na zmniejszenie zużycia zasobów, energii i materiałów, umożliwią bardziej wydajny proces, który z kolei wpłynie na redukcję kosztów przy zachowaniu wysokiej jakości, a także wzrost wydajności i skrócenie czasu cyklu.
Projekt ten umożliwi także wsparcie dla przedsiębiorstw w całej Europie, wskazując drogę do doskonalenia umiejętności i budowania wiedzy niezbędną do stawienia czoła obecnym i przyszłym wyzwaniom, z którymi boryka się europejski sektor włókienniczy.

W czasie trwania projektu zostaną osiągnięte następujące cele:

  • znajomość europejskich doświadczeń w podobnych strukturach produkcyjnych: problemy, z którymi muszą zmierzyć się firmy, poszukiwanie rozwiązań, sposobów zarządzania, itp.
  • identyfikacja barier, najlepszych praktyk i możliwości poprawy w przedsiębiorstwach branży włókienniczej
  • przedstawienie modeli sukcesu i porażki
  • ocena narzędzi planowania produkcji dla poprawy włókienniczych systemów produkcyjnych
  • projektowanie i wdrażanie narzędzi optymalizacji produkcji w fabrykach włókienniczych

Poszukiwani partnerzy i ich rola:
 1. Ośrodki naukowo-przemysłowe: zdefiniowanie narzędzi, analiza oraz zbieranie danych
 2. Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP): informacje nt. końcowych użytkowników tekstyliów, wsparcie dla opracowania i rozwoju rozwiązań ICT.
Przewidywany czas trwania projektu: 2 lata
Termin nadsyłania zgłoszeń: 10.10.2011

Kontakt:
Leonor Camacho Cascajo
CITAndalucia, Centro de Innovación y Transferencia de Tecnología de Andalucia
Tel.: +34 955 03 96 41
E-mail: leonor.camacho@juntadeandalucia.es
Oprac. BIWW

 

07 Październik 2011
 Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości

Promocja najlepszych podmiotów gospodarczych, upowszechnianie pozytywnych wzorców oraz budowanie prestiżu i wiarygodności lokalnej gospodarki to najważniejsze cele konkursu gospodarczego „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości"

więcej...
 Punkt wspierania biznesu

Punkt Wspierania Biznesu działa w strukturach gnieźnieńskiego starostwa powiatowego, w ramach Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji.

więcej...
 Jak założyć firmę?

Od 01 lipca 2011r., obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz wniosku do rejestracji działalności gospodarczej CEIDG-1, który zastąpił dotychczasowy formularz EDG-1.

więcej...
 Instytucje otoczenia biznesu

Instytucje otoczenia biznesu

więcej...
 Baza instytucji!

Wyszukaj instytucję na terenie powiatu gnieźnieńskiego.

więcej...
Kalkulator walut
Przelicz:

na


Czas na świecie