Powrót

Misja Gospodarcza na Ukrainie


Instytut Rozwoju Regionalnego i Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina organizują misję miast, gmin i powiatów z województw zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego oraz pomorskiego do wybranych miast i rejonów na Ukrainie, celem nawiązania współpracy bilateralnej.

 

Podobne misje, które IRR zorganizował w latach 2009 i 2010 doprowadziły do nawiązania kilkudziesięciu partnerstw bilateralnych.

Misja, trwająca od czterech do pięciu dni, odbędzie się w okresie między 3 a 15 września 2013 r. Podczas misji zorganizowane zostaną spotkania z kierownictwem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Ukrainy oraz w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej. Przewidywane jest również zwiedzanie najważniejszych zabytków. Celem misji jest rozszerzenie współpracy pomiędzy polskimi i ukraińskimi samorządami.

Korporacje samorządowe na Ukrainie dokonają rekrutacji tych miast i rejonów Ukrainy (odpowiednik polskich powiatów), które chcą nawiązać współpracę z polskimi jst. Rekrutacja dotyczyć będzie miast i rejonów wokół Kijowa, na terenie czterech obłasti: kijowskiej, żytomierskiej, czerkaskiej i czernichowskiej. Po tej rekrutacji dokonany zostanie proces kojarzenia polskich i ukraińskich samorządów na podstawie kryteriów funkcjonalnych dla współpracy. Termin deklaracji udziału w działaniach projektowych upływa 28 czerwca 2013 r. Udział w misji jest płatny.

Więcej na www.irr.szczecin.pl i www.kwspu.pl

Załącznik:

24 Maj 2013
 Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości

Promocja najlepszych podmiotów gospodarczych, upowszechnianie pozytywnych wzorców oraz budowanie prestiżu i wiarygodności lokalnej gospodarki to najważniejsze cele konkursu gospodarczego „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości"

więcej...
 Punkt wspierania biznesu

Punkt Wspierania Biznesu działa w strukturach gnieźnieńskiego starostwa powiatowego, w ramach Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji.

więcej...
 Jak założyć firmę?

Od 01 lipca 2011r., obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz wniosku do rejestracji działalności gospodarczej CEIDG-1, który zastąpił dotychczasowy formularz EDG-1.

więcej...
 Instytucje otoczenia biznesu

Instytucje otoczenia biznesu

więcej...
 Baza instytucji!

Wyszukaj instytucję na terenie powiatu gnieźnieńskiego.

więcej...
Kalkulator walut
Przelicz:

na


Czas na świecie