Powrót

Zarząd Województwa ogłosił konkurs dla MMŚ z regionu Wielkopolski


Poddziałanie 1.5.3 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez poprawę efektywności energetycznej

 

Dla kogo?
mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
Na co można otrzymać dofinansowanie?
Podniesienie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach poprzez następujące typy projektów:


  a. modyfikacje procesów technologicznych pod kątem efektywności energetycznej (np. przebudowa linii produkcyjnych, zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji, zastosowanie technologii odzysku energii, w tym wykorzystanie energii ciepła odpadowego), w tym systemy zarządzania energią;
 b. kompleksowe modernizacje energochłonnych obiektów działalności przedsiębiorstw (np. budynki produkcyjne, usługowe, produkcyjno-usługowe);
  c. inwestycje w zakresie instalacji wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.

Maksymalny poziom dofinansowania dla projektu:
65% kosztów kwalifikowanych projektu dla mikro i małych przedsiębiorstw;
55% kosztów kwalifikowanych projektu dla średnich przedsiębiorstw.
Minimalna wartość dofinansowania: 50 000,00 zł
Maksymalna wartość dofinansowania: 2 000 000,00 zł (w tym do 700 000,00 zł w ramach pomocy de minimis dla typu projektu c).
Termin konkursu: 30.06.2017 r. od godziny 7.30 do 28.07.2017 r. do godziny 15.30
szczegółowe informacje: http://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/193

 

02 Czerwiec 2017
 Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości

Promocja najlepszych podmiotów gospodarczych, upowszechnianie pozytywnych wzorców oraz budowanie prestiżu i wiarygodności lokalnej gospodarki to najważniejsze cele konkursu gospodarczego „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości"

więcej...
 Punkt wspierania biznesu

Punkt Wspierania Biznesu działa w strukturach gnieźnieńskiego starostwa powiatowego, w ramach Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji.

więcej...
 Jak założyć firmę?

Od 01 lipca 2011r., obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz wniosku do rejestracji działalności gospodarczej CEIDG-1, który zastąpił dotychczasowy formularz EDG-1.

więcej...
 Instytucje otoczenia biznesu

Instytucje otoczenia biznesu

więcej...
 Baza instytucji!

Wyszukaj instytucję na terenie powiatu gnieźnieńskiego.

więcej...
Kalkulator walut
Przelicz:

na


Czas na świecie