Powrót

Gnieźnieńska Izba Gospodarcza zarejestrowana w KRS
Zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Poznaniu, w dn. 15.11.2007r. Gnieźnieńska Izba Gospodarcza została wpisana

do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Rejestru Przedsiębiorców. Tym samym zakończony został proces konstytuowania się lokalnego samorządu gospodarczego.

Z inicjatywą utworzenia GIG wystąpiły władze Powiatu Gnieźnieńskiego, a wolę zaangażowania się w przedsięwzięcie wyrazili przedstawiciele 57 firm z terenu powiatu. Zgodnie ze Statutem Gnieźnieńskiej Izby Gospodarczej, celem działania organizacji jest m.in.: reprezentowanie interesów swoich członków oraz działanie na rzecz ich ochrony w zakresie działalności gospodarczej wobec organów administracji rządowej, samorządu terytorialnego, organizacji krajowych i zagranicznych, udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych, związanych z podejmowaniem i prowadzeniem przez nich działalności gospodarczej, rozwijanie współpracy miedzy nauką, przemysłem oraz handlem dla usprawnienia wdrażania nowych osiągnięć organizacyjnych, technicznych i technologicznych, czy gromadzie i rozpowszechnianie informacji dotyczących współpracy kooperacyjno-zaopatrzeniowej, organizacyjno-finansowej.

Zgodnie z deklaracją Starosty Powiatu Gnieźnieńskiego, samorządowi gospodarczemu została udzielona pomoc organizacyjna, która będzie kontynuowana do czasu pełnego usamodzielnienia się Gnieźnieńskiej Izby Gospodarczej.

Paulina Kowalska

21 Grudzień 2007
 Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości

Promocja najlepszych podmiotów gospodarczych, upowszechnianie pozytywnych wzorców oraz budowanie prestiżu i wiarygodności lokalnej gospodarki to najważniejsze cele konkursu gospodarczego „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości"

więcej...
 Punkt wspierania biznesu

Punkt Wspierania Biznesu działa w strukturach gnieźnieńskiego starostwa powiatowego, w ramach Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji.

więcej...
 Jak założyć firmę?

Od 01 lipca 2011r., obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz wniosku do rejestracji działalności gospodarczej CEIDG-1, który zastąpił dotychczasowy formularz EDG-1.

więcej...
 Instytucje otoczenia biznesu

Instytucje otoczenia biznesu

więcej...
 Baza instytucji!

Wyszukaj instytucję na terenie powiatu gnieźnieńskiego.

więcej...
Kalkulator walut
Przelicz:

na


Czas na świecie