Powrót

Komunikat GUS
Uprzejmie informujemy, iż od 1 stycznia 2008 r. obowiązuje Polska Klasyfikacja Działalności (PKD 2007)

wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. 251 poz. 1885 z dnia 31 grudnia 2007 r.) z okresem równoległego stosowania dotychczasowej klasyfikacji do końca 2009 r.

Nowotworzone podmioty powinny rejestrować swoją działalność wg nowej klasyfikacji PKD 2007. Wszystkie informacje dostępne są na stronie internetowej GUS: www.stat.gov.pl

Zmiany klasyfikacji są wynikiem dostosowywania statystyki europejskiej (w tym polskiej) do standardów obowiązujących na poziomie światowym. Dodatkowo, ze względu na duże tempo zmian zachodzących we wszystkich obszarach gospodarki oraz szybki rozwój nowych dziedzin, szczególnie tych związanych z usługami i technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi, zmiany w ramach PKD 2007 wykorzystano do poprawy jakości klasyfikacji w kontekście opisywanej rzeczywistości gospodarczej.

Przeklasyfikowanie podmiotów obejmować będzie przypisanie odpowiednich symboli nowej klasyfikacji do wykonywanych przez nie działalności, co oznacza konieczność zmiany np. statutów przedsiębiorstw (w przypadkach gdy odwołują się do klasyfikacji), ale nie będzie potrzeby zmiany numerów REGON (nie będzie potrzeby wymiany pieczątek, druków, innych dokumentów). Przeklasyfikowanie podmiotów dokonane zostanie sukcesywnie w okresie od lipca 2008 r. do końca 2009 r.

Szereg obowiązujących aktualnie aktów prawnych, w tym w szczególności dotyczących systemu podatkowego, systemu ubezpieczeń społecznych, odwołuje się do klasyfikacji statystycznych. Wprowadzenie nowych klasyfikacji wymusi konieczność ich aktualizacji w okresie równoległego obowiązywania starej i nowej klasyfikacji tj. do końca 2009 r.

03 Styczeń 2008
 Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości

Promocja najlepszych podmiotów gospodarczych, upowszechnianie pozytywnych wzorców oraz budowanie prestiżu i wiarygodności lokalnej gospodarki to najważniejsze cele konkursu gospodarczego „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości"

więcej...
 Punkt wspierania biznesu

Punkt Wspierania Biznesu działa w strukturach gnieźnieńskiego starostwa powiatowego, w ramach Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji.

więcej...
 Jak założyć firmę?

Od 01 lipca 2011r., obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz wniosku do rejestracji działalności gospodarczej CEIDG-1, który zastąpił dotychczasowy formularz EDG-1.

więcej...
 Instytucje otoczenia biznesu

Instytucje otoczenia biznesu

więcej...
 Baza instytucji!

Wyszukaj instytucję na terenie powiatu gnieźnieńskiego.

więcej...
Kalkulator walut
Przelicz:

na


Czas na świecie