Powrót

Wspólne projekty, czyli wizyta robocza z Teltow - FlaemingPartnerska współpraca pomiędzy Powiatem Gnieźnieńskim a niemieckim powiatem Teltow - Flaeming, sprawdza się po raz kolejny.

W dniu 5 lutego 2008 r., do Gniezna przybyła z wizytą roboczą trzyosobowa delegacja z panem Herbertem Voglerem, prezesem Struktur- und Wirtschaftsfoerderungsgesellschaft des Landkreises Teltow - Flaeming mbH (SWFG) na czele. Spotkanie odbyło się w Zespole Szkół Ponadgimnazalnych nr 2 przy ul. Cieszkowskiego. Tematyka oscylowała wokół wspólnych projektów unijnych, które obydwa zaprzyjaźnione powiaty mogłyby razem realizować.

Głównym punktem dnia było omówienie planowanego, wspólnego projektu pomiędzy SWFG a Powiatem Gnieźnieńskim, którego beneficjentem ze strony polskiego partnera ma być Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. Przedsięwzięcie z założenia finansowane będzie z Programu INTERREG IVC. Tematem przedmiotowego projektu jest kształcenie zawodowe młodzieży. W trakcie spotkania omówione zostały jego główne założenia, a przede wszystkim struktura współpracy trójstronnej, ponieważ obok powiatów polskiego i niemieckiego w projekcie weźmie udział Komitat Jász-Nagykun-Szolnok, który jest partnerem powiatu Teltow - Flaeming.

W ZSP nr 2 została powołana specjalna grupa robocza, która pod kierownictwem dyrektora szkoły, pana Sylwestra Sipa i przy wsparciu Starostwa Powiatowego podejmie się przygotowania przedmiotowego projektu ze strony polskiej. Oprócz udziału partnerów, omówione zostały także cele projektu, zakres oraz harmonogram zadań. Do końca lutego strona niemiecka nawiąże kontakt z regionem węgierskim w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat jego udziału w projekcie. Również do końca lutego obie strony zadeklarowały wzajemne przedstawienie koncepcji na przeprowadzenie przedsięwzięcia, które zostaną zebrane do 15 marca br. Do uzgodnienia pozostaje jeszcze kwestia lidera projektu. W połowie kwietnia planowane jest ponowne spotkanie wszystkich partnerów celem doprecyzowania wniosku aplikacyjnego, którego złożenie planuje się w pierwszym możliwym terminie, tj. w sierpniu br.

Spotkanie było ponadto okazją do wymiany informacji na temat możliwości przygotowania i przeprowadzenia polsko - niemieckiego projektu dotyczącego wizyt studyjnych przedsiębiorców pod roboczą nazwą "Dobre praktyki w Powiecie Gnieźnieńskim - partnerska współpraca dla rozwoju gospodarczego", którego inicjatorem jest strona polska. W dniu 6 lutego obraduje Niemiecka Izba Przemysłowo - Handlowa (Industrie- und Handelskammer - IHK). W trakcie obrad pan Herbert Vogler przedstawi niemieckim przedsiębiorcom założenia projektu i w najbliższym czasie przekaże stanowisko gnieźnieńskiemu partnerowi.

Na zakończenie pan Herbert Vogler serdecznie podziękował za przeprowadzenie konstruktywnych rozmów i wyraził nadzieję na dalszą, owocną współpracę.

Intensywna współpraca z niemieckim partnerem na polu gospodarczym, IT i kształcenia zawodowego jednoznacznie wskazuje, że partnerstwo pomiędzy Powiatem Gnieźnieńskim a Teltow - Flaeming osiągnęło wyższy poziom współpracy, a rezultatem wzajemnych kontaktów są wymierne efekty w powyższych dziedzinach.

Katarzyna Kraska

06 Luty 2008
 Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości

Promocja najlepszych podmiotów gospodarczych, upowszechnianie pozytywnych wzorców oraz budowanie prestiżu i wiarygodności lokalnej gospodarki to najważniejsze cele konkursu gospodarczego „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości"

więcej...
 Punkt wspierania biznesu

Punkt Wspierania Biznesu działa w strukturach gnieźnieńskiego starostwa powiatowego, w ramach Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji.

więcej...
 Jak założyć firmę?

Od 01 lipca 2011r., obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz wniosku do rejestracji działalności gospodarczej CEIDG-1, który zastąpił dotychczasowy formularz EDG-1.

więcej...
 Instytucje otoczenia biznesu

Instytucje otoczenia biznesu

więcej...
 Baza instytucji!

Wyszukaj instytucję na terenie powiatu gnieźnieńskiego.

więcej...
Kalkulator walut
Przelicz:

na


Czas na świecie