Powrót

Informator
Dążenie do poprawy sytuacji społeczno - gospodarczej mieszkańców powiatu,

ożywienia gospodarczego oraz walka z bezrobociem to priorytetowe zadanie realizowane przez Zarząd Powiatu. Jednym z projektów w ww. obszarze jest wydawanie publikacji "Informator dla chcących podjąć działalność gospodarczą w powiecie gnieźnieńskim", która stanowi uzupełnienie informacji dostępnych na portalu gospodarczym www.gospodarka.powiat-gniezno.pl, w dziale: "Jak założyć firmę".

Czwarta edycja informatora, wydana w listopadzie 2007r. w nakładzie 2000 sztuk, pod patronatem starosty gnieźnieńskiego, stanowi podstawowy kodeks postępowania dla tych wszystkich, którzy chcą założyć własną firmę. Zawiera bowiem wszystkie niezbędne adresy wraz z telefonami instytucji, do których należy się udać, aby móc uruchomić własną działalność gospodarczą. Zamieszczono w nim również informacje o występujących w Polsce formach organizacyjno - prawnych firmy i opodatkowaniu działalności gospodarczej, jak również zaprezentowano podstawowe elementy biznes planu.

Informator jest dostępny bezpłatnie w:

  1. Starostwie Powiatowym w Wydziale Promocji i Rozwoju,
  2. Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego
  3. Powiatowym Urzędzie Pracy.

Autorem publikacji jest Juliusz Trojanowski, Wiceprezes Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.

Paulina Kowalska


  1. "Informator dla chcących podjąć działalność gospodarczą w powiecie gnieźnieńskim"
    Kopiowanie, przetwarzanie i jakiekolwiek inne wykorzystywanie wyłącznie za zgodą GARG Sp. z o.o.

14 Luty 2008
 Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości

Promocja najlepszych podmiotów gospodarczych, upowszechnianie pozytywnych wzorców oraz budowanie prestiżu i wiarygodności lokalnej gospodarki to najważniejsze cele konkursu gospodarczego „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości"

więcej...
 Punkt wspierania biznesu

Punkt Wspierania Biznesu działa w strukturach gnieźnieńskiego starostwa powiatowego, w ramach Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji.

więcej...
 Jak założyć firmę?

Od 01 lipca 2011r., obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz wniosku do rejestracji działalności gospodarczej CEIDG-1, który zastąpił dotychczasowy formularz EDG-1.

więcej...
 Instytucje otoczenia biznesu

Instytucje otoczenia biznesu

więcej...
 Baza instytucji!

Wyszukaj instytucję na terenie powiatu gnieźnieńskiego.

więcej...
Kalkulator walut
Przelicz:

na


Czas na świecie