Powrót

Spotkanie informacyjne dotyczące świadczenia bezpłatnych usług informacyjnych
Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. wraz z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie zorganizowali bezpłatne spotkaniu informacyjno – promocyjnym na temat oferty usług Punktów Konsultacyjnych, które odbyło się 13 listopada 2008 roku o godzinie 10.00 w Sali konferencyjnej Cechu Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości mieszczącej się przy ulicy Tumskiej 15 w Gnieźnie.

Podczas ww. spotkania uczestnicy zostali poinformowani o zasadach i praktycznych możliwościach korzystania z bezpłatnych usług informacyjnych oferowanych przez Punkty Konsultacyjne, w tym:

  • w zakresie podejmowania, wykonywania oraz rezygnacji z prowadzenia działalności gospodarczej,
  • dotyczących możliwości uzyskania wsparcia na realizację projektów w latach 2007-2013 ze środków publicznych,
  • na temat możliwości i zasad uzyskiwania usług specjalistycznych, np. szkoleń,
  • oraz wiele innych informacji, np.: dane teleadresowe, czy pomoc w poszukiwaniu partnera biznesowego
Podczas ww. spotkania zainteresowanym zostały przedstawione informacje na temat pozyskiwania dotacji w ramach:
  • Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
  • Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
  • Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
Prelegent Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przybliżył słuchaczom temat pożyczek.

Spotkanie było prowadzone przez Panią Elizę Łaniecką konsultanta Punktu Konsultacyjnego, Pana Jarosława Grobelnego promotora projektów innowacyjnych, Panią Justynę Jastrzębską prelegenta Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Pana Pawła Jodko prelegenta Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Magdalena Robaszkiewicz
14 Listopad 2008
 Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości

Promocja najlepszych podmiotów gospodarczych, upowszechnianie pozytywnych wzorców oraz budowanie prestiżu i wiarygodności lokalnej gospodarki to najważniejsze cele konkursu gospodarczego „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości"

więcej...
 Punkt wspierania biznesu

Punkt Wspierania Biznesu działa w strukturach gnieźnieńskiego starostwa powiatowego, w ramach Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji.

więcej...
 Jak założyć firmę?

Od 01 lipca 2011r., obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz wniosku do rejestracji działalności gospodarczej CEIDG-1, który zastąpił dotychczasowy formularz EDG-1.

więcej...
 Instytucje otoczenia biznesu

Instytucje otoczenia biznesu

więcej...
 Baza instytucji!

Wyszukaj instytucję na terenie powiatu gnieźnieńskiego.

więcej...
Kalkulator walut
Przelicz:

na


Czas na świecie