Powrót

Inwestycja w energię wiatrową
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii stanowi ważny, składowy element działań służących zapobieganiu globalnemu ociepleniu klimatu.

Źródła te są niezbędne dla rosnącego zapotrzebowania na energię w perspektywie wyczerpujących się nieodnawialnych paliw organicznych oraz zapewniają bezpieczeństwo zaopatrzenia w energię. Tworzenie odnawialnych źródeł energii to istotny czynnik rozwoju lokalnego. Wśród korzyści można wskazać:

  • rozbudowę infrastruktury technicznej,
  • powstanie miejsc pracy dla wielu zawodów, zarówno podczas budowy, jak i przez czas funkcjonowania projektu,
  • dodatkowe przychody dla rolników oraz większe dochody przedsiębiorstw,
  • kreowanie nowych więzi społecznych,
  • podniesienie standardu życia społeczności.

Świadomość pozytywnego, uwzględniającego wymogi ochrony środowiska, wpływu odnawialnych źródeł energii na społeczno-gospodarczy rozwój obszaru zaowocowały rozpoczętą na terenie gminy Mieleszyn inwestycją w energię wiatrową. Z drugiej strony, do podjęcia przedsięwzięcia przyczyniły się również korzystne warunki geofizyczne występujący na przedmiotowym obszarze. Na zgłaszane przez władze lokalne zainteresowanie dotyczące realizacji projektu odpowiedziała firma PS Wind z Poznania. Inwestor zamierza wybudować farmę wiatrową liczącą 48 wiatraków o łącznej mocy 120 megawatów. Wiatraki będą dostrzegane z dużej odległości - będą składały się ze stumetrowego masztu, na którym umieszczony będzie wirnik ze skrzydłem o długości 50 metrów. Uwzględniając konieczność spełnienia wszelkich uwarunkowań, m.in. prawnych, środowiskowych oraz czas budowy, prawdopodobnie farma powstanie za 3 lata.

Paulina Kowalska

29 Listopad 2008
 Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości

Promocja najlepszych podmiotów gospodarczych, upowszechnianie pozytywnych wzorców oraz budowanie prestiżu i wiarygodności lokalnej gospodarki to najważniejsze cele konkursu gospodarczego „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości"

więcej...
 Punkt wspierania biznesu

Punkt Wspierania Biznesu działa w strukturach gnieźnieńskiego starostwa powiatowego, w ramach Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji.

więcej...
 Jak założyć firmę?

Od 01 lipca 2011r., obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz wniosku do rejestracji działalności gospodarczej CEIDG-1, który zastąpił dotychczasowy formularz EDG-1.

więcej...
 Instytucje otoczenia biznesu

Instytucje otoczenia biznesu

więcej...
 Baza instytucji!

Wyszukaj instytucję na terenie powiatu gnieźnieńskiego.

więcej...
Kalkulator walut
Przelicz:

na


Czas na świecie