Poniedziałek, 28.5.2018

Ludność

STAN LUDNOŚCI I RUCH NATURALNY

pozycja

jednostka

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2016

liczba ludności ogółem, w tym:

os.

145 075

145 085

145 211

mężczyźni

os.

71 122

71 167

71 215

kobiety

os.

73 953

73 918

73 996

w wieku przedprodukcyjnym

os.

28 754

28 576

28 581

w wieku produkcyjnym, w tym:

os.

91 524

90 680

89 749

mobilnym

os.

58 490

58 227

57 710

niemobilnym

os.

33 034

32 453

32 039

w wieku poprodukcyjnym

os.

24 797

25 829

26 881

udział ludności w wieku przedprodukcyjnym w ludności ogółem

%

19,8

19,7

19,7

udział ludności w wieku produkcyjnym w ludności ogółem

%

63,1

62,5

61,8

udział ludności w wieku poprodukcyjnym w ludności ogółem

%

17,1

17,8

18,5

ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym

os.

58,5

60,0

61,8

ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym

os.

86,2

90,4

94,1

ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym

os.

27,1

28,5

30,0

przyrost naturalny na 1.000 ludności

-

2,1

0,7

1,9

 

 

 

 

 

źródło danych: www.stat.gov.pl

drukuj:
udostępnij: