Poniedziałek, 28.5.2018

Podmioty Gospodarcze

PODMIOTY GOSPODARCZE

pozycja

jednostka

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2016

podmioty gospodarki narodowej ogółem

jedn. gosp.

15 421

15 549

15 483

sektor publiczny ogółem

jedn. gosp.

405

405

400

sektor prywatny ogółem, w tym:

jedn. gosp.

15 011

15 079

14 988

spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego

jedn. gosp.

136

138

139

podmioty według rodzajów działalności:

-

-

-

-

rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

jedn. gosp.

364

377

379

przemysł i budownictwo

jedn. gosp.

3 837

3 846

3 803

usługi

jedn. gosp.

11 220

11 326

11 301

podmioty według klas wielkości:

-

-

-

-

0 – 9 osób pracujących

jedn. gosp.

14 740

14 866

14 808

10 – 49 osób pracujących

jedn. gosp.

544

547

539

50 – 249 osób pracujących

jedn. gosp.

130

129

129

250 – 999 osób pracujących

jedn. gosp.

7

7

7

podmioty nowozarejestrowane ogółem

jedn. gosp.

1 412

1 320

1 146

podmioty wyrejestrowane ogółem

jedn. gosp.

1 269

1 193

1 188

podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tys. ludności

jedn. gosp.

1 063

1 072

1 066

jednostki nowo zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys. ludności

jedn. gosp.

97

91

79

jednostki wykreślone z rejestru REGON na 10 tys. ludności

jedn. gosp.

87

82

82

podmioty wpisane do rejestru na 1.000 ludności

jedn. gosp.

106

107

107

podmioty na 1.000 mieszkańców w wieku produkcyjnym

jedn. gosp.

168

171

172

wykres

 

wykres

 

 

źródło danych: www.stat.gov.pl

drukuj:
udostępnij: