Projekt kluczowy „Promocja regionalnej gospodarki” szansą na promocję inwestycją Powiatu Gnieźnieńskiego

2010-02-25

„Promocja regionalnej gospodarki” szansą na promocję inwestycją Powiatu Gnieźnieńskiego

W dniu 26 czerwca 2009 roku, Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie wyboru projektu kluczowego w ramach działania 1.5 „Promocja regionalnej gospodarki” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

Dofinansowanie, w wysokości 13.404.996,00 zł, co stanowi 99% jego wartości, uzyskał projekt złożony przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego pn.: „Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce”.

Celem działania 1.5 jest przybliżenie Wielkopolski potencjalnym inwestorom, zarówno krajowym, jak i zagranicznym, poprzez budowę kompleksowego systemu zarządzania promocją inwestycyjną i gospodarczą regionu. Natomiast projekt obejmuje:

Działania zaplanowane do realizacji w 2010 r. to m.in.:

W dniu 17 lutego br. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłosił konkurs na uczestnictwo w targach MIPIM w Cannes, odbywających się w dniach 16-19.03.2010 r. Powiat Gnieźnieński, dążąc do realizacji zapisów jednego z celów ujętych w dokumentach strategicznych – Promocja inwestycyjna Powiatu Gnieźnieńskiego, zgłosił akces do udziału w przedsięwzięciu. Warunkiem koniecznym uczestnictwa w konkursie było złożenie wniosku opisującego m.in.:

wraz ze szczegółową informacją o dostępnych terenach inwestycyjnych.

Złożone dokumenty, przygotowane wspólnie z Powiatowym Centrum Obsługi Inwestora, są aktualnie oceniane przez komisję, którą tworzą pracownicy urzędu marszałkowskiego.

Dotychczas Powiat Gnieźnieński był obecny podczas targów inwestycyjnych odbywających się w 2007 roku w Monachium i w Warszawie, i 2009 roku – w Monachium.


Materiały do pobrania:

  1. Gniezno Poviat – Business Guide
  2. Investment offers of Gniezno Poviat – catalogue

 

Starostwo Powiatowe Gniezno