Zaproszenie do udziału w misji gospodarczej do Brazylii

2010-02-10

Urząd Marszałkowski Województwa w dniach 21 – 28 marca 2010 roku organizuje misję gospodarczą do Brazylii. Do wzięcia udziału w przedsięwzięciu zaprasza wszystkich wielkopolskich przedsiębiorców (niezależnie od formy prawnej) oraz spółdzielnie produkcyjne mające siedzibę na terenie Wielkopolski. Zaproszenie jest otwarte dla przedsiębiorców ze wszystkich branż.

Celem misji, organizowanej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, projektu kluczowego „Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce”, jest stworzenie możliwości nawiązania bezpośredniego kontaktu i prowadzenia rozmów pomiędzy przedsiębiorcami polskimi i brazylijskimi w stanach Sao Paulo i Goias.

Dzięki dofinansowaniu projektu z funduszy UE, uczestnicy misji pokrywają jedynie koszt przelotu. Koszt zakwaterowania, transportu wewnętrznego na terenie Brazylii oraz koszt organizacji spotkań z przedsiębiorstwami brazylijskimi pokrywany jest ze środków projektu. Termin zgłoszeń na misję upływa w dniu 15.02.2010 r. Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie internetowej: www.wrpo.wielkopolskie.pl

Kontakt do organizatorów:
p. Magdalena Rozmiarek – tel. (0-61) 65-80-710
p. Michał Cieślak – tel. (0-61) 65-80-730
Departament Gospodarki
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
ul. Przemysłowa 46, 61-541 Poznań

Starostwo Powiatowe Gniezno