Światowe Dni Innowacji

2009-10-05Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w dniach 28 września - 2 października 2009 roku zorganizował po raz trzeci Światowe Dni Innowacji. Ich celem było promowanie nowoczesnych, odkrywczych inicjatyw oraz budowanie kultury innowacji w społeczeństwie.

Wydarzenie pozytywnie wpłynęło na budowę wizerunku Polski w wymiarze całej Unii Europejskiej jako kraju aktywnie realizującego cele Strategii Lizbońskiej. Przyczyniło się również do podniesienia świadomości, jak duże znaczenie ma innowacjyjność dla rozwoju gospodarki.

Światowe Dni Innowacji to cykliczne wydarzenie promujące kulturę innowacji. Składają się na nie konferencje, wystawy oraz warsztaty z udziałem ekspertów z całego świata. W związku z rosnącym zainteresowaniem ŚDI, całotygodniowe wydarzenie było transmitowane nażywo w Internecie, tak aby dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców. W ramach Światowych Dni Innowacji do działań włączyły się także subregiony województwa. ŚDI towarzyszą również imprezy edukacyjne „Drzwi otwarte" dla uczniów oraz studentów w wybranych, najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstwach w Wielkopolsce. W trakcie ŚDI prezentowane były międzynarodowe wystawy designu.

Inicjatywa jest niepowtarzalnym wydarzeniem w skali nie tylko regionu, czy Polski, ale również Unii Europejskiej:


Więcej informacji na stronie www.innowacje2009.pl.

Starostwo Powiatowe Gniezno