Spotkanie informacyjne dotyczące świadczenia bezpłatnych usług informacyjnych

2008-11-14

 


Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. wraz z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie zorganizowali bezpłatne spotkaniu informacyjno – promocyjnym na temat oferty usług Punktów Konsultacyjnych, które odbyło się 13 listopada 2008 roku o godzinie 10.00 w Sali konferencyjnej Cechu Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości mieszczącej się przy ulicy Tumskiej 15 w Gnieźnie.

Podczas ww. spotkania uczestnicy zostali poinformowani o zasadach i praktycznych możliwościach korzystania z bezpłatnych usług informacyjnych oferowanych przez Punkty Konsultacyjne, w tym:

Podczas ww. spotkania zainteresowanym zostały przedstawione informacje na temat pozyskiwania dotacji w ramach:

Prelegent Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przybliżył słuchaczom temat pożyczek.

Spotkanie było prowadzone przez Panią Elizę Łaniecką konsultanta Punktu Konsultacyjnego, Pana Jarosława Grobelnego promotora projektów innowacyjnych, Panią Justynę Jastrzębską prelegenta Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Pana Pawła Jodko prelegenta Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
 

Magdalena Robaszkiewicz

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starostwo Powiatowe Gniezno