Gnieźnieńska Izba Gospodarcza w KRS

2007-08-17

Dokumenty dotyczące utworzenia Gnieźnieńskiej Izby Gospodarczej na początku lipca br. trafiły do sądu rejestrowego.

W dniu 12 czerwca 2007 roku w Gnieźnieńskiej Wyższej Szkole Humanistyczno - Menadżerskiej "Milenium" odbyło się Walne Zebranie założycieli Gnieźnieńskiej Izby Gospodarczej (GIG).

Gnieźnieńską Izbę Gospodarczą utworzyło 56 firm z terenu Powiatu Gnieźnieńskiego. Podstawą działania GIG jest jej statut, określający m.in. zakres działania nowo utworzonego samorządu gospodarczego oraz sposób wyboru władz izby.

Na prezesa GIG wybrano Zbigniewa Modro. Funkcję wiceprezesa powierzono Robertowi Chmielewskiemu oraz Sławomirowi Szczygło, natomiast sekretarzem został wybrany Juliusz Trojanowski. W ścisłym Prezydium Rady GIG znaleźli się również Marlena Marszał - Roztocka i Mariusz Ptak.

Członkowie założyciele w wyniku jawnego głosowania ustalili również wysokość składek miesięcznych w kwocie 50 zł miesięcznie oraz 300 zł. wpisowego.

Ustalono również, że pierwsza siedziba GIG będzie się mieściła w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie, natomiast członkowie założyciele zapewnili, że będą czynili starania, aby docelowo znaleźć nową siedzibę dla Gnieźnieńskiej Izby Gospodarczej. Władze powiatu zadeklarowały, że na ile będzie to konieczne starostwo zapewni pomoc techniczno - organizacyjną w pierwszym etapie działalności GIG.

Firmy zainteresowane działalnością Gnieźnieńskiej Izby Gospodarczej mogą kontaktować poprzez:e-mail: arc@powiat-gniezno.pl ;trojanowski@garg.pl;gospodarka@powiat-gniezno.pl,tel. /061/ 424 07 22, /061/ 424 07 97
 

Agnieszka Rzempała - Chmielewska

 


Rada Gnieźnieńskiej Izby Gospodarczej:

 

Komisja Rewizyjna:

Sąd Koleżeński:

Członkowie założyciele GIG:

Dokumenty do pobrania:

Starostwo Powiatowe Gniezno