Międzynarodowe Targi Elektroniki

2012-07-02

informujemy, że w dniach od 9 do 16 października 2012r. odbędzie się misja gospodarcza dla branży elektronicznej oraz IT/ICT na Tajwan oraz do Hongkongu. Organizatorem misji jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Głównym elementem misji będzie udział w Międzynarodowych Targach Elektroniki – Taitronics w Tajpej oraz Electronic Asia i Hong Kong Electronics Fair w Hongkongu.

Wyjazd na targi w Tajpej i Hongkongu został zaplanowany z myślą o przedsiębiorcach z branż: elektronicznej, IT oraz ITC. Program misji podporządkowano promocji polskich firm, ich produktów, usług oraz osiągnięć technologicznych. Celem jest nawiązanie trwałej współpracy biznesowej z przedsiębiorcami z Tajwanu i Hongkongu, pozyskanie nowych kontrahentów (również podwykonawców), uzyskanie dostępu do rynku produktów opartych na zaawansowanych technologiach oraz zapoznanie się z innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie elektroniki i telekomunikacji.

Program obejmuje:

  1. Udział w targach Taitronics, Electronic Asia i Hong Kong Electronics Fair.
  2. Wizytę studyjną w Hsinchu Science and Industrial Park połączona z seminarium nt. Polski i jej gospodarki oraz prezentacją polskich firm uczestniczących w misji.
  3. Wizyta w siedzibie Industrial Technology Research Institute (ITRI), zwiedzanie Electronics and Optoelectronics Research Laboratories (EOL).
  4. Wizyta w siedzibie jednej z dużych tajwańskich firm z branży elektornicznej (np. ASUS lub BENQ).

Przedsiębiorcy mają możliwość ubiegania się o dofinansowanie kosztów udziału w misji w ramach pomocy de minimis (na realizację branżowych projektów promocyjnych) udzielanej przez Ministerstwo Gospodarki. Pomoc ta udzielana jest na zasadzie refundacji 50% kosztów kwalifikowanych (m.in. przelot, zakwaterowanie, przygotowanie materiałów informacyjnych i reklamowych). Maksymalna kwota pomocy dla jednego przedsiębiorcy nie może przekroczyć 8.000,00 PLN. Z dofinansowania może skorzystać tylko jedna osoba z danego przedsiębiorstwa.

Dodatkowo istnieje możliwość dofinansowania hotelu w Hongkongu do kwoty 270 USD dla odwiedzających Hong Kong Electronics Fair po raz pierwszy. Dofinansowanie to przyznawane jest przez Hong Kong Trade Development Council. Celem uzyskania dofinansowania hotelu w Hongkongu, przedsiębiorcy proszeni są o wypełnienie formularza i przesłanie go na adres: warsaw.consultant@hktdc.org.

Przedsiębiorców zainteresowanych wzięciem udziału w misji prosimy o przesłanie formularza rejestracyjnego na adres poczty elektronicznej: danuta_marcak@parp.gov.pl nie później niż do dnia 31 lipca 2012r.

Dodatkowe informacje oraz niezbędne dokumenty znajdują się na stronie internetowej: www.een.org.pl

Szczegółowych informacji udziela Danuta Marcak, tel. 22 432 80 78, e-mail: danuta_marcak@parp.gov.pl.

Starostwo Powiatowe Gniezno