Konkurs „Mikroprzedsiębiorca Roku 2014”

2014-03-13

Fundacja Kronenberga już po raz dziesiąty organizuje konkurs o tytuł „Mikroprzedsiębiorca Roku”. Jego główne cele to: wspieranie przedsiębiorczości, zachęcenie do zakładania małych firm oraz wyróżnianie i promowanie dobrych przykładów działań gospodarczych.

Do konkursu może przystąpić każdy przedsiębiorca, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro.

W gronie 93 dotychczas nagrodzonych znalazły się przedsiębiorstwa o różnym charakterze działalności. W ramach konkursu wyróżniane są:

W tegorocznej edycji można zgłosić kandydatury w trzech kategoriach: SENIOR, PROGRES oraz START. Pula nagród w konkursie wynosi 85.000 zł, a zgłoszenia będą przyjmowane do 13 kwietnia 2014r., a uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 17 czerwca 2014r. w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Pozostałe informacje związane z konkursem, w tym regulamin oraz formularz zgłoszenia kandydatury, są dostępne na stronie organizatora: www.kronenberg.org.pl / Edukacja finansowa / Mikroprzedsiębiorca Roku.

Źródło: www.kronenberg.org.pl

 

Starostwo Powiatowe Gniezno