Fałkowo ubiega się o powstanie podstrefy WSSE ”Invest - Park”

2014-04-14

Władze gminy Łubowo planują realizację przedsięwzięcia w miejscowości Fałkowo, w którym to powstać ma podstrefa Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „Invest – Park”. 


Według „The Financial Times” Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna (WSSE) jest na 4 miejscu stref w Europie wśród najlepszych stref ekonomicznych.

Władze gminy podkreślają, iż jest to bardzo ważna inwestycja dla gminy, ale również całego powiatu, ponieważ chodzi o powstanie nowych miejsc pracy oraz rozwój gminy. Wójt gminy Łubowo – Andrzej Łozowski oznajmia, iż przedstawiciele WSSE gościli wcześniej w gminie Łubowo. W chwili obecnej przedsięwzięcie jest na etapie przygotowywania dokumentów potrzebnych do utworzenia podstrefy. Warunkiem zaistnienia strefy jest to, iż grunty muszą być własnościowe gminy tudzież Skarbu Państwa. W przypadku gminy Łubowo warunek ten jest spełniony. Obszar jaki zaoferować może gmina Łubowo to powierzchnia ok. 125 ha 5 i 6 klasy gruntów, które należą do Agencji Nieruchomości Rolnych. Obszar zlokalizowany jest w obrębie węzła S-5 w Łubowie i jest on wyposażony w media. Wójt Gminy Łubowo – Andrzej Łozowski informuje, iż gmina liczy na otrzymanie z Obszaru Strategicznej Interwencji kwoty ok. 20 mln zł na utworzenie podstrefy.

Taka sama podstrefa utworzona została już na terenie Wrześni. Zatem czy plan utworzenia podstrefy w Fałkowie zostanie zrealizowany?


Zdjęcia: Urząd gminy Łubowo

Starostwo Powiatowe Gniezno