SAG Czerniejewo w finale konkursu „Grunt na Medal” 2018!

2018-07-12

Już po raz ósmy Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A., we współpracy z Marszałkami Województw oraz Regionalnymi Centrami Obsługi Inwestora, przeprowadza ogólnopolski konkurs promujący kompleksowo przygotowane tereny inwestycyjne.

Zlokalizowana w Czerniejewie Strefa Aktywizacji Gospodarczej – kompleks o powierzchni 5,45 ha, została pozytywnie oceniona przez wielkopolskie Centrum Obsługi Inwestora i razem z pięcioma innymi terenami z Wielkopolski znalazła się w gronie 65 lokalizacji, wytypowanych do drugiego etapu konkursu. Zwycięzców przedsięwzięcia – po jednym w każdym województwie, poznamy pod koniec roku. Nagrodzone działki będą objęte specjalnym programem promocji, realizowanym przez PAIH i urzędy marszałkowskie, wśród polskich i zagranicznych inwestorów zainteresowanych rozpoczęciem lub rozszerzeniem działalności gospodarczej w Polsce.

Przypomnijmy, Strefa Aktywizacji Gospodarczej w Czerniejewie to pierwszy – funkcjonujący od listopada 2014 roku, tego rodzaju obszar w powiecie gnieźnieńskim. Inwestycja została zrealizowana w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013, priorytetu I „Konkurencyjność przedsiębiorstw”, działania 1.7. „Przegotowanie terenów inwestycyjnych”. Całkowita wartość projektu wyniosła 4,3 mln zł, a dofinansowanie ze środków EFRR – 1,9 mln zł. Wkład w powstanie strefy i pozyskania środków unijnych miał również Powiat Gnieźnieński, który wsparł Gminę Czerniejewo merytorycznie – na etapie przygotowania dokumentacji, oraz finansowo - w wysokości blisko 200.000 zł na zabezpieczenie wkładu własnego.

SAG obejmuje dziewięć w pełni uzbrojonych działek o powierzchni 9,1 ha. We wrześniu 2017 roku Gmina Czerniejewo zbyła cztery nieruchomości inwestorowi z Nekli zajmującemu się produkcją m. in. folii bąbelkowej. Dla pozostałych pięciu działek o łącznej powierzchni 5,45 ha, będących uczestnikiem konkursu „Grunt na Medal” 2018, lokalne władze cały czas aktywnie szukają nabywcy.

Starostwo Powiatowe Gniezno