Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy

2018-08-07

Do 23 sierpnia 2018 roku trwa nabór do organizowanego przez ZUS konkursu dla pracodawców.
Celem Konkursu ogłaszanego w ramach Programu dofinasowania jest wybór Projektów, które dotyczyć będą poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka

Przedmiot dofinansowania

Dofinansowaniu podlegają działania, które mieszczą się w następujących obszarach technicznych:

Więcej szczegółów: Biuletyn Informacji Publicznej

 

Starostwo Powiatowe Gniezno