Szybka ścieżka dla MMŚ

2018-09-05

Do 14 grudnia 2018 roku trwa nabór do konkursu organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Przedmiotem projektu są działania z zakresu badań przemysłowych lub prac rozwojowych. Elementem projektu mogą być też prace przedwdrożeniowe.

Przedsiębiorca może otrzymać dotację na jeden z projektów, który nie przekracza:


Więcej informacji: Szybka ścieżka dla małych i średnich przedsiębiorstw

Starostwo Powiatowe Gniezno