MiniPortal - nowe narzędzie w systemie zamówień publicznych już działa

2018-10-23

źródło: geralt/ Pixabay

Od 18 października elektronizacja staje się obowiązkowa w przypadku zamówień o wartości równej tzw. progom unijnym lub powyżej nich. Uruchomiony miniPortal jest ogólnodostępnym, uniwersalnym, prostym w obsłudze narzędziem, które umożliwia bezpieczne, bezpłatne przeprowadzenie w formie elektronicznej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz bezpłatną komunikację między zamawiającym a wykonawcą.

https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal

 

 

Starostwo Powiatowe Gniezno