EarlyWarning - nowy instrument wsparcia dla przedsiębiorców w sytuacji kryzysowej

2019-02-08

W ramach projektu EarlyWarning została stworzona sieć konsultantów i mentorów. Konsultanci będą odpowiedzialni za przeprowadzenie wstępnej diagnozy firmy i skierowanie przedsiębiorcy do dalszej pracy z mentorem lub, w trudniejszych sytuacjach, do doradcy restrukturyzacyjnego.


Rolę mentora pełnią doświadczeni przedsiębiorcy, którzy sami w przeszłości przeżywali trudności, prowadząc własne firmy, i którzy są skłonni, pro publico bono, podzielić się swoimi doświadczeniami. Mentor jest dla przedsiębiorcy wsparciem w przezwyciężaniu kryzysu i wypracowywaniu strategii naprawczej, motywuje go do działania i towarzyszy w zmianie.

Projekt EarlyWarning Poland realizowany jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Fundację Firmy Rodzinne.

 

Jakie wsparcie możesz otrzymać?

 

Kto może otrzymać wsparcie?

- mikro, mali lub średni przedsiębiorcy w sytuacji kryzysowej lub dostrzegający oznaki nadciągających trudności

 

Więcej na stronie:

https://www.parp.gov.pl/component/site/site/early-warning

Starostwo Powiatowe Gniezno