”Badania na rynek - konkurs ogólny”, ”Badania na rynek - miasta średnie” oraz ”Badania na rynek - Dostępność Plus” konkursy PARP dla innowacyjnych przedsiębiorców

2019-02-25

Od 25 marca do 8 maja 2019 r. można składać wnioski do konkursówBadania na rynek, których celemjest finansowanie wdrożenia innowacyjnych produktów i procesów powstałych w oparciu o wyniki prac badawczo – rozwojowych.

 

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Wydatki inwestycyjne:

 

Kto może otrzymać dofinansowanie?

mikro, małe lub średnie firmy,które:


 

Poziom dofinansowania

do 70% wartości projektu, całkowity koszt projektu musi zamknąć się w kwocie od 1 000 000 zł do 50 000000EUR

Więcej na: https://www.parp.gov.pl/component/content/article/56041:3-nowe-nabory-w-ramach-badan-na-rynek

Starostwo Powiatowe Gniezno