Stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego na targi AGRI WEEK OSAKA, Osaka (Japonia)

2019-06-27

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2020 r. na targi: AGRI WEEK OSAKA, Osaka (Japonia), odbywające się w dniach 13 - 15 maja 2020 r. Nabór skierowany jest do MMŚ posiadających siedzibę na terenie Województwa Wielkopolskiego, których działalność jest zgodna z obszarem inteligentnej specjalizacji: „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”, „Przemysł jutra”. Termin składania zgłoszeń: do dnia 11 lipca 2019 r. ( decyduje data wpływu).

Szczegóły:

https://www.umww.pl/nabor-przedsiebiorstw-na-stoisko-regionalne-wojewodztwa-wielkopolskiego-na-targi-wpisane-w-obszar-inteligentnej-specjalizacji-biosurowce-i-zywnosc-dla-swiadomych-konsumentow-przemysl-jutra

www.agriexpo-osaka.jp/en-gb.html

Starostwo Powiatowe Gniezno