Sieć Otwartych Innowacji. Granty za zakup innowacji technologicznych

2019-08-19

Sieć Otwartych Innowacji to projekt unijny dedykowany budowaniu kultury otwartych innowacji. Wspierane są transakcje transferu technologii do małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Przedmiotem dofinansowania jest zakup innowacyjnych rozwiązań, których dawcami mogą być podmioty z całego świata.

 

Na co:

 

Dofinansowanie:

 

Terminy:

nabór wniosków:ciągły do końca roku 2019, podzielony na miesięczne rundy

VIII runda III naboru: 1 sierpnia 2019 r. - 31 sierpnia 2019 r.

 

Szczegóły:

https://siecotwartychinnowacji.pl/granty-na-transfer-technologii/

Starostwo Powiatowe Gniezno