Granty na Eurogranty

2020-01-24

Celem konkursu jest sfinansowanie kosztów przygotowania projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z programów Unii Europejskiej, w szczególności: Horyzont 2020, COSME, Kreatywna Europa, LIFE.

 

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

 

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Małe i średnie przedsiębiorstwa, które mają siedzibę lub oddział na terenie Polski i planują ubiegać się o dofinansowanie w konkursach organizowanych w ramach Programów UE w charakterze:

 

Ile można otrzymać?

Maksymalnie 280 060 zł.

Całkowity koszt projektu musi zamknąć się w kwocie 280 060 zł.

 

Terminy składania wniosków do PARP

21.01.2020-12.01.2021

 

Więcej szczegółów: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/granty-na-eurogranty?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_parp

 

Starostwo Powiatowe Gniezno