Tarcza Antykryzysowa w pigułce

2020-04-28

Wsparcie doradcze i konsultacyjne w ramach akcji #RatujBiznes -Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Biorą w niej udział kancelarie prawne i podatkowe, które wyrażają chęć nieodpłatnego (pro publico bono) świadczenia pomocy prawnej przedsiębiorcom z sektora MŚP przy wypełnianiu i składaniu wniosków. Pomoc prawna kancelarii prawnych i podatkowych jest świadczona zdalnie (telefonicznie, elektronicznie). W powiecie gnieźnieńskim do akcji przyłączyła się kancelaria:

Doradca Podatkowy Mirosława Szymańska ul. Wierzbiczany 2c Gniezno,
kontakt: 508376547 http://miroslawaszymanska@o2.pl/

Pełna lista kancelarii prawnych i podatkowych, które biorą udział w akcji #ratujbiznes z województwa wielkopolskiego https://rzecznikmsp.gov.pl/ratujbiznes/#1585654480777-86d5b39d-df0a

 

Tarcza Antykryzysowa w pigułce i wszystkie narzędzia wsparcia dla firm, objaśnienia i aktualności:https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/wyszukaj-wsparcie-dla-swojej-firmy
Infolinia: 732 122 500 lub 22 484 84 84

 

ZUS – składki i umorzenia

- świadczenie postojowe

- zwolnienie z płacenia składek

- odroczenie terminu płatności

- rozłożenie na raty należności z tytułu składek należnych za okres od stycznia 2020

Nim jednak zadzwonisz sprawdź czy Twoje pytanie nie było już wcześniej przedmiotem odpowiedzi: https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-wsparcie-z-zus/2551371

Kanał YouTube: https://www.youtube.com/user/ElektronicznyZUS

 

Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie

-niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców,

https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/pozyczka

-dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych,

https://gniezno.praca.gov.pl/-/12094244-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-dla-przedsiebiorcow-bedacych-osobami-fizycznymi-niezatrudniajacych-pracownikow-planowane-jest-ich-wsparcie-popr

-dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców,

https://gniezno.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/wynagrodzenia

-dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych .

https://gniezno.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/organizacje

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Ochrona Miejsc Pracy – dopłaty do wynagrodzeń pracowniczych Wypłaty ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

https://wuppoznan.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/swiadczenia

Kontakt tel. 61 846-38-25 lub 61 827-08-23

email: fgsp@wup.poznan.pl

 

Polski Fundusz Rozwoju

Program zostanie uruchomiony na przełomie kwietnia i maja 2020.

PFR oferuje mikrofirmom i MŚP subwencje finansowe możliwe do uzyskania za pośrednictwem banków. Natomiast duże firmy będą mogły skorzystać z kilku rodzajów finansowania dostępnego bezpośrednio w Polskim Funduszu Rozwoju.

Szczegóły dotyczące planowanych działań: https://pfr.pl/tarcza.html

Kontakt tel. 800 800 120 lub +48 22 703 43 00 E-mail: info@pfr.pl

 

Wsparcie w ramach Pakietu pomocowego miasta Gniezna

- obniżenie opłat:

1) obowiązującej opłaty czynszowej miesięcznej za najem stoisk handlowych na targowiskach miejskich o 90%, z wyłączeniem opłaty czynszowej dziennej; 

2) obowiązującej stawki czynszów o 90% za dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Miasta Gniezna, z przeznaczeniem na handel, usługi i gastronomię na targowisku miejskim przy ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego(pozostałe stawki czynszów pozostają bez zmian).

-możliwość odroczenia terminu płatności podatku od nieruchomości, rozłożenia podatku od nieruchomości na raty, oraz umorzenia ewentualnych odsetek narosłych od niezapłaconego podatku.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, po zakończeniu terminu na jaki podatek od nieruchomości został odroczony lub rozłożony w czasie, zakłada się możliwość częściowego lub całościowego umorzenia powstałych w ten sposób zaległości.
Kontakt tel. 61 426 04 32, maciej.jankowski@gniezno.eu

- ułatwienie komunikacji pomiędzy podmiotami gospodarczymi. Przedsiębiorcy którzy poszukują kooperantów, kontaktu do przedsiębiorców innych branż bądź nowych kanałów dystrybucji, mogą zgłaszać się elektronicznie: kooperacja@gniezno.eu lub telefonicznie: 61 426 04 20.

Szczegóły:

https://www.gniezno.eu/wiadomosci/1/wiadomosc/170429/koronawirus_pakiet_pomocowy_dla_przedsiebiorcow__aktualizacja_2_

 

Starostwo Powiatowe Gniezno